Jon Fredrik Alfsen. (Foto TH)

Jon Fredrik Alfsen. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-11-01  endret 2011-11-21

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Karriereveiledning:

- Senkarriere er viktig

- Hvordan ser seigmannen eller seigkvinnen din ut? spør Jon Fredrik Alfsen, og skriver ordene familie, jobb, venner, fritid og fornøyd på tavla. Fornøyd-ordet skal være over hodet på figuren med armer og bein som skal strekkes mot de andre ordene etter hvor viktige de er for deg.

Formen på figuren er ment å gi et lite inntrykk av hva som er mest og minst viktig i livet ditt akkurat nå, hvor mye energi du får på livets ulike arenaer og som er grunnlag for å vurdere din egen bruk av tid. Karriere som begrep går på tvers av arbeid, familie og fritid og dreier seg om å bruke seg selv på en meningsfull måte.

- Jeg tror jobben er en utrolig viktig arena for selvrealisering, bekreftelse og for å føle tilhørighet i samfunnet. Det er viktig at arbeidsgivere forstår hvor mye jobben betyr for folk og behandler arbeidsforholdet deretter, også når det er krise og noen må slutte. Ledere må spørre om hva den enkelte liker best ved jobben og hva det er som gjør denne jobben spesiell, sier Jon Fredrik Alfsen, bedriftsrådgiver og partner i Hartmark Consulting.

Godt medarbeiderskap

Alfsen mener lederskap og medarbeiderskap henger sammen og akkurat som det kan være godt eller dårlig lederskap, kan det være godt eller dårlige medarbeiderskap.  Alle ansatte har en slags gjensidig forventningskontrakt mellom seg selv og sin arbeidsgiver. Det er viktig å kommunisere omkring ønsker, behov, krav og forventninger begge veier. En moderne personalpolitikk bør være klar på krav til både lederskap og medarbeiderskap.

- De ansatte har ansvaret for mye av sin egen utvikling selv, både når det gjelder motivasjon og kompetanseutvikling, sier han, og nevner tre former for slikt medarbeiderskap:

  1. Selvledelse: Lære og sitte i førersetet i eget liv, ta ansvar for egne valg, egen karriere, egen kompetanse og motivasjon.

  2. Medledelse: Medarbeidere må også ta ansvar for relasjonen til egen leder og kommuniserer egne behov og ønsker på en tydelig måte.

  3. Medarbeiderledelse: Kollegaer i mellom utøver også ledelse seg i mellom, i den forstand at man samarbeider, gir tilbakemeldinger, setter mål og følger hverandre opp på planer, samt at alle ansatte har et ansvar for arbeidsmiljø.

Godt lederskap

Alfsen sier det er opp til ledelsen å samstemme den enkeltes ønsker og mål med organisasjonens retning og mål.

- Ledere må være mye mer opptatt av den enkeltes mål, ambisjoner, ønsker, behov og utvikling. De må bygge gode relasjoner til medarbeiderne. Samtidig må de forholde seg til den psykologiske kontrakten, sier han.

Ifølge ham må den enkelte få bruke seg selv, for å kunne bli god. Her er bevisstgjøring og refleksjon noen stikkord.

Medarbeiderutvikling

- Det er viktig å ha et bevisst forhold til de valg du tar og gjør. Hvis du slutter å ha det bra på jobben, så påvirker det naturligvis motivasjonen og som regel leveransenes kvalitet og kvantitet, sier Jon Fredrik Alfsen. Med de endringer som preger vårt arbeidsliv og stadig nye krav til oppdatert kompetanse så vil man slite dersom motivasjonen forblir lav over tid.

Arbeidslive preges av både økte muligheter og økte utfordringer og har på mange måter blitt mer ”grådig”, i den forstand at det meste vi gjør kan gjøres både mer og bedre. Et grådig arbeidsliv kombinert med at mange medarbeidere har høye krav og forventninger til seg selv, gjør at grensesetting har blitt et behov for mange ansatte Som karriereveileder prøver han derfor å få den enkelte til å finne mulighetsrommet:   

  • Hvem er du?
  • Hva kan du?
  • Hva er motivet ditt?
  • Hva er du savner?

- Medarbeiderutvikling må sees i sammenheng med lederutvikling. Vi må i større grad ta utgangspunkt i det vi vet driver gode prestasjoner og fokusere mer på ansattes indre motivasjon. Det betyr at vi må ha en tydelig avklaring på mål og forventninger. Vi må tenke på talentutnyttelse, i hvilken grad ansatte får brukt sine sterke sider. Så er det viktig at kolleger støtter hverandre. Autonomi, selvstendighet og frihet under ansvar er viktig. Det samme er mestringsoppbyggende lederstøtte, og sist men ikke minst er det viktig at medarbeidere identifiserer seg med det som gjøres i virksomheten. Det gjelder å finne balansegangen mellom det myke og det harde, mellom HR og økonomi, sier han.

Eksperter på seg selv

Alfsen sier han har et grunnleggende individorientert perspektiv i sin tilnærming til lederskap, medarbeiderskap, livsfase - og seniorpolitikk. Som gruppe, sier Alfsen at, seniorene ofte har problemer med å sette ord på sin erfaringsbaserte kompetanse. Seniorer har mye taus, erfaringsbasert og integrert kompetanse som de bruker i oppgave- og problemløsning, men som ofte er lite bevisst og dermed vanskelig å konkretiserer og dele med andre. Et annet fellestrekk blant seniorer er at de ofte har høyere sosial kompetanse enn yngre, mye på grunn av den generelle livserfaringen.

- Et annet fellestrekk er at seniorene er ofte mindre flinke enn unge til å markedsføre seg selv. Det faller dem ikke like naturlig og kan derfor være et hinder i forhold til egen utvikling. Synet på hva en person tror er mulig og ikke, varierer veldig. Realisme kan være den beste venn, men også den verste fiende. Mange av oss har selvpålagte begrensningene, som hindrer oss i å gjøre det vi egentlig vil. Arbeidet betyr mye for vår egen identitet og selvfølelse, sier Jon Fredrik Alfsen. Han utfordrer oss alle til å tenke over egne mål, egne utfordringer og muligheter, og ikke minst det å ta egne aktive og bevisste valg.

Og til slutt hans beste råd:

Sørg for å gjøre en god jobb der du er! Det øker dine muligheter, det bygger ditt image som en positiv bidragsyter, det gir deg opplevelse av mestring og bekreftelse. Det gir deg positiv energi.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud