Britiske arbeidsgivere:

Alderslover vil virke.

Alderslovgivningen i England vil få større innflytelse enn bestemmelser mot kjønnsdiskriminering, spår ledende britiske arbeidsgivere.

Cirka halvparten av britiske arbeidsgivere spår at den nye lovgivningen mot aldersdiskriminering vil få større innflytelse i arbeidslivet enn lover som skal hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet eller funksjonshemming. Tre firedeler av arbeidsgiverne mener at folk i alle aldre vil tjene på bestemmelsene.

Tallene fremkommer i en spørreundersøkelse foretatt av The Employers Forum on Age (EFA) som fronter den britiske kampanjen for nasjonal tilpasning til EU-lovgivningen mot aldersdiskriminering.

De britiske reglene får virkning fra 1. oktober 2006 og får konsekvenser for praksis både når det gjelder rekruttering, opplæring, overtallighet og pensjonering.

Mange arbeidsgivere er fremdeles bekymret for hva det nye regelverket får å si for muligheten til å pensjonere de ansatte. 60 prosent mener det vil bli vanskeligere enn i dag.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud