Karriereveileder Erik Hagaseth Haug og daglig leder i Karriere Oppland, Torunn Dotseth. (Foto TH)

Karriereveileder Erik Hagaseth Haug og daglig leder i Karriere Oppland, Torunn Dotseth. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-11-01  endret 2011-11-21

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Karriereveiledning:

Hjelp til å formalisere kompetanse

339 voksne har kontaktet Karriere Oppland Gjøvikregionen i løpet av årets ni første måneder. 63 av dem var over 45 år. 125 ble henvist fra Nav. - Det er fint om vi kan komme Nav i forkjøpet, sier karriereveileder Erik Hagaseth Haug.

- Hos Nav blir det lett mye prat om penger til livsopphold. Hos får du ikke penger, vi har et annet fokus, sier daglig leder Torun Dotseth. Med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet, kan senteret være en støttespiller og veileder for å søke mer utdanning eller ny jobb.

 

Hjelp til endring

Karriere Oppland er et partnerskap som omfatter flere aktører i et forpliktende samarbeid og som er forankret i fylkeskommunen. Blant aktørene er videregående skole/fagskolen, næringsrådet, næringshagen, kommunene og Nav.

 

Vox koordinerer karriereveiledningsfeltet i Norge gjennom Nasjonal enhet for karriereveiledning. 16 av landets 19 fylker har opprettet karrieresentre, der også voksne gis mulighet for karriereveiledning. Oppland har valgt en desentralisert modell, med et senter i hver av fylkets seks regioner.

 

- Oppland har i realiteten innført rett til gratis, profesjonell karriereveiledning for alle voksne og for ungdom som ikke er i arbeid eller utdanning. Vi gir dessuten overgangsveiledning når noen frivillig eller ufrivillig ønsker å bytte jobb, nåværende jobb oppleves som ikke riktig, eller sykdom fører til at jobbskifte kan være lurt. Mange tenker mye rart når de kommer i en slik situasjon, sier Hagaseth Haug.

 

Ønske om å bytte jobb

Det kan være ulike årsaker til at voksne ønsker å bytte jobb. Noen opplever kanskje at den jobben de har, er for krevende.

- Noen ønsker hjelp til å se andre muligheter. Andre er slitne av én jobb, men kan fint klare en annen jobb. Og vi trenger all den arbeidskraften vi har her i landet, sier Dotseth.

 

- Profesjonell karriereveiledning handler om å se om det er samsvar mellom den enkeltes ønske og kompetanse, og plassen vedkommende jobber på. Er du i et omsorgsyrke, men har et ledergen i deg som du ikke får brukt, da blir du lei og stopper opp. Det ser jeg ofte. Personen kunne gjort en bedre jobb høyere opp eller et annet sted i systemet. Da må vedkommende pakke inn frustrasjonen og aksepterer den, eller så må hun eller han gjøre noe annet, sier Hagaseth Haug.

 

- Det offentlige krever mer fagkompetanse av virksomhetene de samhandler med nå enn før, for eksempel ved anbudsrunder. Vi har også et tilbud til virksomheter som ønsker å øke fagkompetansen blant sine ansatte. Et tilbud om å ta fagbrev, øker muligheten for at vedkommende blir lenger i arbeid, legger Torun Dotseth til.

 

Å tro på seg selv

Karrieresenteret på Gjøvik er plassert på samme området som fagskolen, høgskolen og flere andre utdanningsinstitusjoner. Det synes karriereveilederen er bra, for det er ikke alle som synes det er like greit å oppsøke en offentlig tjeneste for å få hjelp.

 

- Noen er veldig forsiktige og har lav selvtillit når de kommer, så det hender jeg starter samtalen med å gå en tur mens vi prater. Vi ser på CV-en til vedkommende og kanskje ”oversetter” vi annonsetekster sammen. Noen ser kanskje bare kravet om høgskoleutdanning, og ikke at det videre står ”eller relevant arbeidserfaring. Noen kan også ha en litt defensiv måte å presentere seg selv på, som å si ”Nei, jeg har bare jobbet jeg”, sier Erik Hagaseth Haug.

 

Det er opp til kandidatene å ta ny kontakt med karrieresenteret for flere samtaler. Dersom de søker arbeid, kan en ny samtale før et jobbintervju være aktuelt.

 

Mulig å ta mer utdanning

Voksne over 25 år kan ha rett til gratis videregående opplæring dersom de ikke ha fullført tidligere. Dersom videregående opplæring er et krav for å ta høyere utdanning finnes det flere muligheter, blant annet opptak basert på realkompetanse.

 

 -Fordelen er at jeg vet hva som rører seg på utdanningsfeltet, sier han, og rådet kan være en utdanningsform som lar seg kombinere med arbeid.

- Kanskje vedkommende skal jobbe videre i en mindre krevende jobb mens han tar utdanning. Det kan være et ledd i en plan. Vi hjelper til å systematisere og planlegge. Samtidig er realitetsorientering viktig, å finne ut hva som er realistisk å gjennomføre, sier Erik Hagaseth Haug.

 

Søknad om støtte til utdanning gjennom Nav kan også gå litt lettere gjennom, dersom søkeren kommer til Nav etter å ha vært på karrieresenteret først og det der er gjort en kartlegging av mulighetene.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud