LO-sekretær Trine Lise Sundnes. (Foto LO)

LO-sekretær Trine Lise Sundnes. (Foto LO)

IA-delmål 3:

Ordlyd med endret mening

- Endringen i ordlyden på IA-avtalens delmål 3 henger sammen med at vi har endret Folketrygden på en sånn måte at du kan både jobbe og være pensjonist samtidig, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes til seniorpolitikk.no.

- Hvis vi skal kunne måle dette delmålet på en ordentlig måte, så kan vi ikke forholde oss til pensjoneringsstatistikken men til statistikken for yrkesaktivitet, sier Sundnes.

Delmål 3 i gammel avtale

I den første IA-avtalen var ordlyden på delmål 3 slik: ”… øke den forventede pensjoneringsalderen for personer over 50 år med minimum 6 måneder for perioden 2001 – 2009”. Dette målet ble nådd.

 

Virksomhetene skulle:

  • ha et livsfaseperspektiv som skulle inngå i det daglige helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet og i personalpolitikken.
  • arbeide for å forhindre for tidlig avgang i omstillingsprosesser.
  • vurdere mulige insentiver for å utsette avgang tilfrivillige pensjonsordninger. Det skal settes aktivitetsmål for dette arbeidet.

 

Delmål 3 i ny avtale

 

I den nye avtalen for 2010-2013 lyder delmål 3 slik: ” Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år).

 

Da LO denne uken inviterte tillitsvalgte til inspirasjonsdag om IA-avtalen på Sørmarka utenfor Oslo, ba Trine Lise Sunnes de tillitsvalgte om å bidra gjennom å:

  • Være med på å utarbeide god seniorpolitikk i virksomheten.
  • Foreslå kompetanseutviklende tiltak for eldre arbeidstakere.
  • Bidra til å skape positive holdninger til eldre arbeidstakere på arbeidsplassen

 

Må måle på annen måte

Men det er forskjell på å måle hvor lenge arbeidstakere forventer å fortsette i arbeid, og å måle når de faktisk går av med pensjon, og om de går av helt eller delvis.

- I forhold til å måle så vil det jo være NAV som står for statistikk og tallinnhenting og da vil man jo selvfølgelig ta utgangspunkt i yrkesaktivitet for personer over 50 år. Og NAV sier at det skal de kunne klare på en god måte, og så må vi stole på at det blir riktig, sier Trine Lise Sundnes.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud