Frode Thuen skriver i ny bok om ulike faser i voksenlivet. (Foto Scanpix)

Frode Thuen skriver i ny bok om ulike faser i voksenlivet. (Foto Scanpix)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-02-23  endret 2011-03-07

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Ny bok:

- Ta grep om eget liv

- Fysisk helse er viktig for en god alderdom, ja. Men det er like viktig å utfordre seg selv psykisk. Forstå seg selv, og å ha en dialog med seg selv eller andre om det, sier professor i psykologi Frode Thuen. Han har skrevet boka ”Kunsten å være voksen”.

Boka handler om voksenlivet generelt, men har et kapittel 5 om ”Den grenseløse jobben”. Det avslutter han slik: ”Enten vi forlater yrkeslivet frivillig eller ufrivillig, og enten vi har oppnådd pensjonsalder eller går av før tiden, er en viktig epoke av livet over".

- Når noen passerer 60 eller der omkring, går de inn i en annen fase når det gjelder arbeidslivet. Enten de har nådd sine mål, eller de har resignert, så har mange mindre av det heseblesende strevet de har hatt tidligere i arbeidslivet. Men selv de som har nådd ledende stillinger og kanskje kunne hvile på sine laurbær, opplever noen ganger at yngre puster dem i nakken. Det er hele tiden nye omstillinger, som gjør at selv de som har mye erfaring ikke kan lene seg for mye tilbake. Men de som nærmer seg slutten av arbeidskarrieren, ser ut til å kunne slippe litt tak i karrierejaget. Det viser jo også SSPs seniorpolitiske barometer, nemlig at de eldste er mer tilfreds med jobben enn noen andre aldersgrupper, sier Frode Thuen.

Voksenlivets tre faser

Thuen deler inn voksenlivet i tre faser, de unge voksne i alderen 20 til 40 år, midtlivsfasen fra 40 til 60 år, og seniorperioden fra en gang mellom 50 og 60 år og oppover til 70-80-alderen. Han synes det er interessant dette spørsmålet om når arbeidstakere blir regnet som seniorer i arbeidslivet, og mener at det kan variere mellom sektorer.

- Noen steder blir man regnet som senior allerede i 40-årsalderen, men gjennomsnittet i Norge ligger vel som SSPs seniorpolitiske barometer viser, på rundt 55 år, med litt variasjon avhengig av om du spør arbeidsgiver eller arbeidstaker. Men det er en dobbelthet i det å bli regnet som senior. På den ene siden er det en person som anerkjennes for sin kompetanse og erfaring, en som vi kan stole på og som er ferdig utdannet. Samtidig kan det også gi en opplevelse av være satt på vent, å være en det ikke satses på, en som litt har utspilt sin rolle. Om det blir det ene eller det andre, handler nok litt om hvilket syn man har på eldre arbeidstakere, sier han.

Det nye arbeidslivet påvirker

- Utfordringen med å bli eldre er på mange måter størst i det man gjerne omtaler som ”det nye arbeidslivet” – typiske næringer her er reklame, media, IT, bank, finans og konsulentvirksomhet. For det er her kravene til fornying og omstilling er på sitt høyeste. Det nye arbeidslivet sysselsetter kanskje ikke mer enn 10-15 prosent av arbeidsstokken, men det legger føringer for større deler av arbeidslivet. Å være eldre arbeidstaker kan derfor være vanskelig fordi omdreiningstakten er så enormt høy. Og så har noen den oppfatningen at eldre ikke kan eller vil omstille seg like hurtig som de unge, sier Frode Thuen.

Han viser til undersøkelser som forteller at vi taper 0,8 prosent hurtighet per år helt fra vi er i 20-årene.

- Men hva så? Det går kanskje litt tregere med årene, men betyr det at man er mindre effektiv? Kanskje rutinen, oversikten og erfaringen er mer enn nok for å kompensere for manglende hurtighet? fortsetter han.

 I unge, hyppe, trendy miljøer vil man kunne tenke at en på 60 er utdatert og at han ikke kan og vil omstille seg, mener han.

- Vi må få et mye mer differensiert syn på hva det vil si å bli eldre, et mer individualisert syn og mindre avhengig av alder. I dag har vi en voksenrolle som er mye mindre individualisert og alder spiller mindre rolle. Mye er opp til hvordan du selv føler deg og hvordan omgivelsene oppfatter deg. En pensjonsalder på 70 år kan virke helt absurd, fordi det fins 70-åringer som er høyst vitale, fysisk og psykisk spreke på alle måter, som ønsker å bidra og som har mye å bidra med, sier Thuen.

Hva vi gjør, viktigere enn før

I begynnelsen av boka sammenligner forfatteren sitt arbeidsliv med sin egen fars arbeidsliv. Et 50 år gammelt svart-hvitt-fotografi av faren forteller ham om en mann som levde annerledes enn det han selv gjør. Thuen synes han har mer til felles med sønnen sin på 19, de er mer som kompiser.

- Hva vi gjør, betyr mye mer nå enn før. Derfor er det viktig å være proaktiv og reflektere over hva tiden som kommer, kan bringe. Du kan forankre det i hva du vil, men du må tenke at dette er ditt livsprosjekt. Ikke la de tilfeldige mulighetene styre livet ditt. Det er færre som tør satse på deg etter at du er fylt 50, 55 eller 60 år. Er du over 60, kreves det mye for å overbevise en arbeidsgiver om at det er deg han eller hun skal satse på. Noen vil dessverre bare synke inn i stagnasjonen. Mye handler derfor om hvordan du er som person og hvordan du klarer å nyttiggjøre deg mulighetene, sier Frode Thuen.

Han mener det må en slags erkjennelse til for å innse at det er veldig stor forskjell fra person til person, og at mange eldre har mye å bidra med.

- Spør deg selv om hva du kan bidra med i morgen, sier han.

Mellom jobb og full fritid

Jobben krever mindre. Ungene har flyttet hjemmefra. Mange får mer fritid. Epoken som pensjonister kan vare i 20-30 år.

- Det er en velsignelse for mange å kunne gjøre alt de har drømt om, og det finnes gode råd for hvordan. Men mange klarer ikke å realisere all denne fritiden. De har mistet gnisten. Fritiden blir for noen en belastning mer enn en berikelse. Overgangen er lettest for folk som har hatt en god og behagelig jobb og som har kunnet velge avgangen selv, sier Frode Thuen, som tror på kunnskap, bevissthet og refleksjon.

- Du får mer ut av livet dersom du tar kontroll og styring og velger hva du vil gjøre ut fra hva du tror er riktig for deg i alle stadier av livet. Det gjør det også lettere å opprettholde det livet du ønsker deg, avslutter han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud