Tor Ivar og Ivar Bakke på Skjerven gård. (Foto TH)

Tor Ivar og Ivar Bakke på Skjerven gård. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-05-03  endret 2010-05-03

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Arbeidslyst:

Fra generasjon til generasjon

Som bonde er du ikke så uheldig at du får sluttpakke når du fyller 62 år, sier bonden. Tannlegen mener det er Vår Herre som bestemmer når han skal slutte å jobbe. I butikken med fisk og vilt slippes ikke mor ut som jeger på fulltid på lenge enda.

- Mitt inntrykk er at folk i små familieeide virksomheter står på for det de har bygd opp selv. Å være den i neste generasjon som skal overta, kan være vanskelig, sier administrerende direktør i HSH Vibeke Madsen. Derfor har HSH ulike tilbud til medlemmer i familieeide virksomheter som står foran et generasjonsskifte.

Utveksler og deler

- HSH formidler blant annet erfaring mellom ulike familier, der de kan møtes, diskutere og dele erfaring, slik som tidspunkt, antall eiere og ikke minst følelser. Det er nyttig å møte andre. Mye av diskusjonen i Norge nå går på at den reelle pensjoneringsalderen er under 60 år fordi så mange uføretrygdes, men for mange av våre medlemsbedrifter er situasjonen en annen. Ikke minst kan det være fint for de unge som skal overta, å få hjelp fra andre familier, sier hun.

Ingen 7. far huset

Men det er også en økende bevissthet blant seniorene om at de ikke ønsker å være noen 7. far i huset.
-Å kombinere pensjon med jobb er bra for veldig mange, og en må ikke nødvendigvis jobbe i samme bedrift. Mange mindre virksomheter har dessuten ingen pensjonsordning ut over folketrygden, og det kan også være en grunn til at de fortsetter i arbeid, sier Vibeke Madsen. Hun mener Norge vil få økende bruk for seniorenes kunnskap og kompetanse, ikke minst som mentorer for yngre.

Som far, så sønn

I 2005 overtok Jon Ivar Bakke (46) driften av Skjerven gård i Maridalen etter sin far. Tre generasjoner Bakke har forpaktet garden som eies av Oslo kommune.
- Det er litt tradisjon at sønner følger fedrene sine på gardene her, sier Ivar Bakke (69). Men sluttet å jobbe har han ikke.

- Jeg overtok da det skulle skrives ny 10-årskontrakt med kommunen i 2005. Det gikk veldig greit. Far var 65 år, og jeg var 41og like gammel som han var, da han overtok etter sin far, sier Jon Ivar. Han er utdannet landbruksmekaniker og har de senere årene også tatt agronomutdanning. Hovedbygningen på garden er delt i to. Ivar og kona Randi bor i den ene enden, og Jon Ivar, kona Tori og deres fire barn, og blant dem en Ivar, bor i den andre.

Pensjonist i arbeid

- Som bonde er du ikke så uheldig at du får sluttpakke når du fyller 62 år. Jeg har tatt ut pensjon siden jeg fylte 67 år, men jeg jobber ved siden av, sier Ivar Bakke. Han fortsetter fordi han synes han har en flott jobb med mange utfordringer.

- Det er mye fint ved min hverdag og jeg holder meg i form, sier han. Far Ivar og sønnen Jon Ivar har i praksis arbeid innenfor hver sine felt på Skjerven, som ligger en kort kjøretur fra Oslo sentrum, nær skogen og ved Maridalsvannet, som er drikkevannskilde for hovedstadens innbyggere. Det betyr at det er strenge restriksjoner for hva bøndene kan drive med og hvor mange dyr de kan ha.

- Garden er på 290 mål dyrket mark og 70 mål beitemark. Vi har dispensasjon for 10 hester, seks vinterforede søyer, fem kaniner og 10 høner. Det er vanskelig med planteproduksjon med de restriksjonene som beliggenheten ved Maridalsvannet krever. Vi må drive på en miljømessig forsvarlig måte, sier Jon Ivar Bakke. Dette er hans ansvar nå.

Landbruk og grønn omsorg

”Inn på tunet”-aktiviteter er derfor en viktig tilleggsnæring på Skjerven, og som mange setter pris på. Garden med dyr, maskiner og dyrking av jorda, har alltid vært selve livet for Jon Ivar Bakke. I likhet med faren ønsker han å dele disse verdiene med andre.

- Kona og jeg driver dagsenter for personer med demens tre dager i uka i samarbeid med Kirkens Bymisjon, sier han. Deltakerne får være med på aktiviteter som dyrestell og på turer med hest og kjerre, i tillegg til at de får servert frokost og middag og får transport til Skjerven om morgenen og hjem igjen om ettermiddagen.

Ivar Bakke senior tar seg av den yngre garde. Han tar imot skoleelever, unge autister, andre med funksjonshemminger, og driver med ridekurs og kanefart. I tillegg tar han oppdragskjøring med hest for bedrifter som Ringnes bryggeri og ved brylluper.

- Det er bedre at en 15-åring som sliter på skolen kommer til en gard som en del av undervisningen, enn at han ramler ut av skolen, sier han.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

Juli 2014
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud