Peter F. Hjort fortsetter å skrive bøker. (Foto TH)

Peter F. Hjort fortsetter å skrive bøker. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2010-05-05  endret 2010-05-06

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Ny bok:

Det gode liv på jobben

- Mange vil kunne jobbe til de er over 70 år i stedet for å slutte når de er litt over 60. Det kan gi nok bemanning i eldreomsorgen, lavere pensjonsutbetaling og det vil det være bedre for dem det gjelder, sier Peter F. Hjort (86). Han kom med ny bok i vinter og er i gang med den neste.

- Pensjoneringsalderen er senket og er nå gjennomsnittlig cirka 59 år. Det skyldes en allianse mellom LO, som har slåss for ”sliterne”, og arbeidsgiverne, som har sett seg tjent med å bli kvitt eldre arbeidstakere, skriver Peter F. Hjort i den hittil siste boka si, Alderdom – helse, omsorg og kultur. Samtidig viser han til at den gjennomsnittlige levetiden stadig er blitt lengre, og at den i 2007 var 82,7 år for kvinner og 78,2 år for menn. Han regner med en økning til 85 år for kvinner og 80 år for menn i årene som kommer.

Tas eldre over 60 på alvor?

Det er et av spørsmålene Hjort stiller i boka.
- I arbeidslivet er det veldig mange som føler at de er på vei ut. De møter en uheldig holdning. Men eldre har en livserfaring som samfunnet trenger, sier den tidligere legen og professoren i geriatri. Han mener et større problem enn de eldre i samfunnet er at en fjerdedel av de unge i videregående gir opp skolen. De melder seg på den måten ut av samfunnet, sitt eget liv og sin egn framtid, skriver han.

Da han selv fylte 70 år, og på grunn av alderen ble fratatt lisensen til å kunne drive som lege, ble han oppringt fra universitetet i Tromsø.
- De spurte om jeg ville bygge opp forskningen i geriatri. Vi kalte det ”Gammel i fremtidens samfunn”, og det vi fikk til, lever den dag i dag. Dette var i Gudmund Hernes tid og han likte dette arbeidet, sier Hjort.

I gang med ny bok

Nå er han opptatt av det som går galt i helsevesenet. Den første boka om dette emnet ble for teoretisk, mener han, så i boka han arbeider med nå, forsøker han å gjøre det mer praktisk.
- Jeg samarbeider med Norsk Pasientskadeerstatning som får mellom 3.000 og 4.000 søknader i året. De har et arkiv med 40.000 mapper. I min neste bok bruker jeg 50 historier som jeg reflekterer rundt: Hvordan kunne denne skaden hende? Hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje igjen? Det er 60.000 fødsler i Norge i året. I 100 tilfeller får barnet for lite oksygen, noe som fører til hjerneskader. Vi trenger et nasjonalt senter for å analysere slike hendelser, sier han.

Bøkene blir til ved at han bruker diktafonen sin og en sekretær på 80 år skriver tekstene på pc.
- Jeg har også et samarbeid med statistiker Hans Waaler, som jeg tidligere har syklet 1.000 mil sammen med. Han er god på tall og jeg med ord. Min eldste sønn hjelper meg også etter at jeg fikk et helseproblem, sier Peter F. Hjort.

Aktivitet – fysisk, psykisk og sosialt

Han gjør et raskt sprang fra fødselsskadene til alderdommen.
- Aktivitet er viktig, fysisk, psykisk og sosialt. Det handler om mestring, som er nødvendig enten en er ung eller gammel, sier han og tegner opp en modell i luften.
- Tenk deg en person som sier: ”Jeg er jo syk, vet du!” Ingen orker å være sammen med ham. Det er jeg og ikke sykdommen som må være sjefen i livet mitt. Eller tenk deg en person som er syk men som sier: ”Jeg er ikke syk”! Hvis det er diabetes, kan det også være farlig. I tillegg til medisinsk behandling er det viktig å trene, spise riktig og gå til kontroll, sier han.

Fysisk -, psykisk - og sosial aktivitet er også viktig for å forebygge demens, mener Peter F. Hjort.
- I dag har vi rundt 60.000 demente i Norge. Fordi vi lever lenger og blir flere eldre, vil dette tallet i 2050 være doblet. Antall ansatte i omsorgen for demente må derfor også dobles, sier han.

Flere må jobbe lenger

- Jeg er 86 år og føler meg ikke utenfor. Mange 62-åringer derimot, gjør det. Jeg har møtt mange som angrer på at de gikk av med AFP. Både den enkelte eldre og arbeidsgiveren må finne ut av dette. Men å jobbe må lønne seg i penger, mer fritid eller noe annet, sier professoren. Han liker ikke holdningen: ”Det er vi som har bygget Norge, vi fortjener å ha det godt”.

Peter F. Hjort skiller mellom ”Det søte liv” som han mener preges av egoisme, høye pensjoner, reiser til Syden og det å ha det godt selv, og ”Det gode liv” som er å gjøre noe for andre.
- Den som gir, den får. For din egen skyld må du drive med noe, sier han, før vi går ut i hagen som er dekket av vårlig teppe blå scilla. Han har det litt travelt. En ny avtale venter.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud