Jon Edgar Karlsen vil holde kurs for 55+. (Foto TH)

Jon Edgar Karlsen vil holde kurs for 55+. (Foto TH)

Skriv ut Tips en venn

Del denne artikkelen:

Share

Av: Tora Herud
2011-10-24  endret 2011-11-11

Det kan siteres fra denne siden under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden seniorpolitikk.no

Ny i jobben:

Seniorenes egen rektor

- Jeg er 58 år og utålmodig, så stillingen her tilhører seniorene mer enn ungdommen, sier Jon Edgar Karlsen, nytilsatt rektor ved Norsk senter for seniorutvikling i Vestfold. Eller folkehøgskole som det kalles, når myndighetene bevilger penger.

-Det er litt skummelt å bytte jobb i min alder. Jeg kunne jo latt det være, sier Jon Edgar Karlsen. Han kommer fra stilling som studierektor ved Færder videregående skole i Tønsberg, og har tidligere vært lektor med hovedfag i markedsføring ved Tønsberg handelsgymnas i 20 år. Mellom de to jobbene satt han i ledergruppen i avisen Tønsberg blad, der han drev med utviklingsarbeid i 10 år.

Et sted å komme til

Etter snaue tre uker i jobben, snubler den nye rektoren fortsatt i senterets lange navn. Men han er helt stø på hva han vil.

-Jeg ønsker å få styret med på å tenke 55+, og at dette skal være et sted det er positivt å komme til, ikke et sted den enkelte blir sendt til. La medarbeiderne komme tidlig inn i en planfase for senkarrieren, og la dem bruke litt tid på refleksjon. Det er større mulighet for å påvirke seniortilværelsen dersom en starter tidlig, sier han.

Alle har rett til en ekstra ferieuke fra fylte 60 år og pensjonsreformen gir mange helt nye muligheter fra fylte 62 år.

-Det virker så grønt å være pensjonist og kunne gjøre hva du vil. Og det er ikke som før, et enten eller. Nå er det mulig å kombinere arbeid og pensjon, men mange utsetter å tenke på hva de skal velge, sier Karlsen. Og han tror noen tenker: ”Jeg er ikke så gammel at jeg vil gå på pensjonistskolen”.

30 seniorkurs i året

Omtrent like mange kvinner som menn deltar på de 30 seniorkursene ved senteret hvert år. Hvert kurs har rundt 40-45 deltakere. Kurskoordinator og rektors stedfortreder, Bente Simonsen (54), sier at det nå virker som om det er virksomhetenes ønske om å beholde eldre medarbeidere, som er motivet for å sende ansatte på seniorkurs i Melsomvik.

- Når virksomheter sender mange ansatte, ønsker vi at det også kommer en fra HR-avdelingen med på kurset. Men det er fortsatt store aktører som ikke sender noen fra ledelsen. Mange er opptatt av størrelsen på pensjonen, men den er det som regel for sent å gjøre noe med. Det er utfordringer og muligheter som er viktig. De som ønsker å gå av med pensjon tidlig, føler nok ofte at de ikke blir tilstrekkelig ivaretatt på jobben. Da kan det være noe galt med kommunikasjonen, og vi anbefaler ofte kursdeltakere å gå tilbake på jobben og ta en ny prat med lederen sin. Vi er opptatt av at medarbeidersamtalen brukes, og at den enkelte må være en aktør i eget liv, sier hun.

Både Bente Simonsen og Jon Edgar Karlsen tror mange har en redsel mot å bli eldre, og at ingen egentlig ønsker å bli kalt for senior. Samtidig opplever de at det er mye god seniorpolitikk i de virksomhetene senteret har kontakt med. Da seniorpolitikk.no var på besøk, kom kursdeltakerne fra Esso Norge, Riksrevisjonen, Kongsberggruppen, Skatt Vest, SSB og Statens lånekasse.

- Seniorene vil kreve mer

I motsetning til vanlige folkehøgskoler arrangerer Norsk senter for seniorutvikling ukeskurs og kurs av kortere varighet, samt studie- og kulturreiser til land både i og utenfor Europa. Seniorkursene utgjør omtrent halvparten av kursvirksomheten, og retter seg mot seniorer i arbeidslivet. Med Stokke jernbanestasjon og Torp flyplass i nærheten, er plasseringen sentral.

- Andre kurs handler mest om livslang læring og av at deltakerne kan videreutvikle noe de kan fra før, eller lære noe helt nytt. Kvinner kommer gjerne på litteratur- og kulturkurs, og det er en utfordring er å trekke flere menn hit, sier Jon Edgar Karlsen, som er opptatt av at stedet vitaliseres. Datakurs, ”duppe-ditt”-kurs eller kanskjekurs om trening til for eksempel Birkebeineren eller andre mosjonsrenn, kan muligens trekke flere menn. Mulighetene er mange.

- Vår generasjon vil kreve mer innhold og kvalitet på det vi bruker tiden vår på. Jeg har vært heldig og fått jobbet i store virksomheter. I denne jobben må jeg være litt av alt. Som 58-åring ønsker jeg å bli oppfattet som en ressurs, sier den nye rektoren.

blog comments powered by Disqus
Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32
0180 Oslo

ssp@seniorpolitikk.no
Telefon: 23 15 65 50

April 2014
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Tekststørrelse

T T T Gul/svart icon Normal
Sidekart
© 2010 Senter for seniorpolitikk | Ansvarlig redaktør: Tora Herud