Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

arbeid-og-pensjon

Arbeid og pensjon

Hva er pensjon?

Pensjon kan komme fra folketrygden, fra arbeidsforhold og fra egen sparing.

Se filmene "Hva er pensjon?" for å få vite mer.

 

Fleksibel pensjonsalder - valg og konsekvenser

Her er mer informasjon om muligheter for å ta ut pensjon og fortsette i arbeid.

 

Spesielle aldersgrenser

Her  er informasjon om ulike aldersgrenser i arbeidslivet.

 

Oversikt over egen pensjon

Du kan få oversikt over egen pensjon ved å benytte Din Pensjon hos NAV eller få en oversikt viaNorsk Pensjon.

 

Folketrygden

Her er informasjon om folketrygdens alderspensjon.

 

Pensjon i arbeidsforhold - AFP og tjenestepensjon

Her er informasjon om AFP og alderspensjon som kommer fra et arbeidsforhold.

 

Større fleksibilitet i uttak av alderspensjon i offentlig sektor?

Ansatte i offentlig sektor har ikke samme mulighet som offentlig ansatte til å ta ut AFP, folketrygd, tjenestepensjon og fortsatt jobbe fra 62 år. Blir det en endring? her

 

Fripoliser og investering

Her kan du lese artikkelen "Nå kan du investere fripolisen din som du vil"

 

Den kostbare senioren - fakta eller myte?

Dyr pensjon  er ikke lenger godt argument for å ikke ansette eldre.

Den kostbare senioren - fakta eller myte?

 

Pensjon etter avsluttet arbeidsforhold

Når du avslutter et arbeidsforhold i offentlig eller privat sektor, får du som regel med deg en pensjonsrettighet. Du kan lese mer om dette her.

Pensjon i frivillige organisajoner

NOU 2016:12 Ideell opprydding – Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Les artikkel om dette her.

Egen innbetalt pensjon

Her er informasjon om pensjon du selv har betalt inn og spart til.

Uførepensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver

Det er innført ny uføretrygd fra folketrygden og ny uførepensjon for offentlig ansatte fra 2015. Samtidig er skattereglene for uføre lagt om. Ny uførepensjon i privat tjenestepensjon gjelder fra 2016, med ett års overgangsperiode for eksisterende uførepensjonsordninger.

Her kan du se en oversikt over dagens uførepensjonsordninger i folketrygden og i tjenestepensjonsordninger.


SSP-artikkel om uførepensjon 2016 kan du lese her.

Veiledning i pensjonsuttrykk

Her er en forklaring av pensjonsuttrykk som brukes på disse nettsidene.

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er viktig ved beregning av pensjon og

er fra 1. mai 2016 kr 92 576,-.

Outdated browser

FOR A BETTER EXPERIENCE,
KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE.
CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.