Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

arbeid-og-pensjon

Arbeid og pensjon

Hva er pensjon?

Pensjon kan komme fra folketrygden, fra arbeidsforhold og fra egen sparing.

Se filmene "Hva er pensjon?" for å få vite mer. (Her kommer en oppdatering.)

 

FAKTA:

Hvordan få oversikt over egen pensjon?

Folketrygdens alderspensjon

Pensjon i arbeidsforhold - AFP og tjenestepensjon

Pensjon etter avsluttet arbeidsforhold

Egen innbetalt pensjon

Uførepensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver

Etterlattepensjon (kommer senere)

Veiledning i pensjonsuttrykk

Her forklares pensjonsuttrykk som brukes på disse nettsidene.
Grunnbeløpet i folketrygden (G) er viktig ved beregning av pensjon og
er fra 1. mai 2018 kr 96.883,-.

FAKTA-ARTIKLER OM PENSJON:

Nå kan offentlig tjenestepensjon også beregnes

Ny pensjonsordn for off ansatte

Lønner det seg å stå lenge i jobb

Fripoliser og investering

Alderspensjon til innvandrere

Pensjon i frivillige organisajoner

Ideell opprydning et skritt nærmere