fleksibel-pensjonsalder---valg-og-konsekvenser

Fleksibel pensjonsalder – valg og konsekvenser

Det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden og private tjenestepensjonsordninger fra 62 år. I folketrygden må opptjent pensjon ha en viss størrelse for at du kan ta ut pensjon før 67 år.

Du kan fortsette å arbeide samtidig som du tar ut pensjon, og du bestemmer selv hvor stor del av pensjonen du vil ta ut. Årlig pensjon blir større jo lenger du venter med å ta ut pensjonen. Du kan se eksempler i filmen ”Fleksibel alderspensjon”.

 

Noen hovedregler for fleksibelt uttak av forskjellige pensjoner er gitt her: (G= folketrygdens grunnbeløp)

 

 

Folketrygd

Offentlig tjenestepensjon

Privat tjenestepensjon

Egen innbetalt pensjon

Alder for pensjonsuttak

62-75, men det kreves at pensjonen har en viss størrelse ved uttak før 67 år

67-70

62-

62-

Avkorting av pensjon hvis en fortsetter å arbeide

Nei

Ja

Nei

Nei

Fortsetter opptjeningen av pensjon etter pensjonsuttak hvis en fortsetter å arbeide

Ja

Begrenset mulighet for videre opptjening

Ja

Bestemmer selv om en vil betale inn

Valgmuligheter for gradering av pensjonsuttak

20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent

Ikke mulig å ta ut gradert pensjon

Kan velge hvilken grad en ønsker, men krav om minstebeløp

Kan velge hvilken grad en ønsker, men krav om minstebeløp

Kan graderingen varieres?

Ja, uttaksgraden kan økes og senkes

Nei

Kan bare økes til 100 %

Kan bare økes til 100 %

Pensjonsregulering/ økning av pensjonen

Reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng

Reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng

Innskuddspensjon: reguleres ut fra avkastning. Hybridpensjon: reguleres ut fra avkastning eller med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng. Ytelsespensjon: reguleres ut fra avkastning fratrukket grunnlagsrente eller opp til veksten i G dersom arbeidsgiver betaler inn

Reguleres ut fra eget overskudd på ordningen