folketrygdens-alderspensjon

Se filmene "Hva er pensjon?"

 

Folketrygden

Reglene for alderspensjon fra folketrygden varierer mellom ulike årskull. Her finner du en beskrivelse av de viktigste reglene for ulike årskull. Du kan finne flere detaljer her.
 

Født til og med 1953

Her finner du regler for pensjonsopptjening, minstepensjon og regulering av pensjon før den kommer til utbetaling for de som er født før 1954.
 

Født 1954-1962

Her finner du regler for pensjonsopptjening, minstepensjon og regulering av pensjon før den kommer til utbetaling for de som er født i 1954 og før 1963.
 

Født i 1963 eller senere

Her finner du regler for pensjonsopptjening, minstepensjon og regulering av pensjon før den kommer til utbetaling for de som er født i 1963 og senere.
 

Regler som gjelder alle fødselsår

Her finner du regler for alder for pensjonsuttak, fortsatt arbeid, mulighet for gradering av pensjonsuttak, levealdersjustering og regulering etter uttak av pensjon.
 

Fleksibelt uttak av pensjon

Her kan du lese om fleksibel pensjonsalder - valg og konsekvenser


Du kan også se på filmene ”Hva er pensjon” som gir mer informasjon for deg som er født etter 1963.