ia-avtalen

IA-avtalen

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Delmål 3 i avtalen lyder slik: " Yrkesaktiviteten etter fylte 50 år forlenges med 12 måneder. Med det menes en økning sammenliknet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for personer over 50 år)".

Ny IA-avtale (2014 - 2018)

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
4. mars 2014 – 31. desember 2018 Signert av partene
Følgenotat til IA-avtalen

Forenklet sykefraværsoppfølging
Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe
Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

SSPs rolle

Senter for seniorpolitikk (SSP) og Nav samarbeider om delmål 3 i IA-avtalen. Samarbeidet er nedfelt i en skriftelig avtale. SSPs direktør Kari Østerud møter i den anledning Nav-direktøren et årlig samarbeidsmøte. 

Se artikler om samarbeidet:

Ønsker mer oppmerksomhet om delmål 3
NAV + SSP = sant

IA-verktøy:

inkluderende.no

Evalueringen av IA-avtalen 
(2001-2009), SINTEF

Hele rapporten

Sammendrag

St.m. nr. 6 (2006 - 2007) Om seniorpolitikk

St.m. nr. 6 (2006 - 2007) Om seniorpolitikk