kompetanse

Kompetanse

Seniorpolitikk bygger på forskningsbasert kunnskap. SSP kan bistå med utvikling av kompetanseprogrammer for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Her finner du eksempler på interaktive programmer, informasjonsvideoer og foredrag om ulike seniorpoltiske temaer.

Outdated browser

FOR A BETTER EXPERIENCE,
KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE.
CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.