Seniorer om seniorer

Seniorer med høy kompetanse og lang erfaring fra seniorpolitisk arbeid foredrar om ulike temaer på dette dette fagfeltet.