analysere-alders--og-kompetansesammensetning

Analysere alders- og kompetansesammensetning

Aktuelle spørsmål:

• Er virksomhetens alders- og kompetansesammensetning hensiktsmessig i forhold til de oppgavene som skal løses, nå og fremover?

• Står noen avdelinger eller fagområder i fare for å miste nøkkelmedarbeidere?
• Hvilken nøkkelkompetanse og erfaring har seniormedarbeidere som det er viktig at andre medarbeidere får overført?

• Er det behov for kompetanseutvikling for senioransatte?