kartlegging-og-analyse-av-dagens-praksis-i-bedriften

Kartlegging og analyse av dagens praksis i bedriften

For å utvikle en god seniorpolitikk tar man utgangspunkt i det som har vært gjort tidligere og hva som er dagens praksis. Områder det er verdt å undersøke er blant annet kompetanseutvikling, kompetanseoverføring, lederutvikling, rekruttering og lønnspolitikk.
 
Kanskje har dere allerede gjennomført seniorpolitiske tiltak, som en del av satsingen på arbeidsmiljøet eller som en del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv?
For å kartlegge dagens praksis kan man bruke ulike metoder: Gjennomgang av skriftlig dokumentasjon, innhenting av statistikk, diskusjoner og samtaler. Her er noen temaer som bør besvares:

• Står det noe om seniorpolitikk i dagens personalpolitiske dokument?
• Er seniorpolitikk tema for opplæring av ledere?
• Er seniorer nevnt i forhold til kompetanseutvikling?
• Har dere et system for karriereplanlegging? Omfatter dette også seniorene?
• Er seniorer nevnt i forbindelse med rekrutteringsstrategi?
• Er seniorer nevnt i forhold til lønnspolitikk?
• Har dere andre tilbud rettet mot seniorer?