Bussleder og bransjeoppsummering

Buss kjører veteranturnus

"Fundamentet vårt er heltid. Men for å beholde seniorene våre, er vi i ferd med å komme bedre på tilbudssiden med deltidsstillinger. Flere er i stand til å jobbe litt lenger når det er mulig å jobbe redusert,» sier Marit Aune Selmer i Connect Bus AS.

Av Berit Solli, 29. mai 2023

Bus Connect

Personal- og kvalitetsleder Marit Aune Selmer og bussjåfør Magne Raugstad i Connect Bus Rogaland.

Seniorpolitikk.no har en intervjuserie med ledere som rekrutterer seniorer. Vi har også en serie om anbefalte tiltak for seniorene i ti bransjer. Dette intervjuet er en del av begge seriene.

Buss er en bransje som egner seg godt for eldre arbeidstakere.

«Vi er opptatt av å få en godt sammensatt gruppe. Seniorene er viktig for oss fordi de bidrar med kompetanse, som de overfører til de yngre. Seniorene bidrar med en lunhet i vår bedriftskultur,» sier Marit Aune Selmer, som er personal- og kvalitetsleder i Connect Bus AS i Rogaland.

Connect Bus har 470 fast ansatte. Av dem er 130 mellom 55 og 69 år. Av de 130 over 55 år er 15 kvinner. Fra 72 til 75 år kan seniorene være ringevikarer. Etter 75 er det ikke lenger lov å kjøre passasjerbuss.

Veteranturnus

Selskapet har en såkalt «veteranturnus» der sjåførene kjører dagtid, altså ikke kvelder og helger. Da får man ikke tilleggene for kveld og helg. «Det kommer an på om den ansattes fokus er på det økonomiske eller å ha en lettere arbeidshverdag,» sier Aune Selmer. Veteranturnus er populært og ikke lett å oppnå for nyansatte, men er et godt tilbud til de som har vært lenge i bedriften.  Samtidig er det mange seniorer som liker kveldsskiftene.

Har du et råd til andre som vil rekruttere seniorer?

«Jeg tror du bør være åpen, og ikke si nei til mye god kompetanse.  Du må bruke seniorene for alt de er verdt. De er ferdig med småbarn. De er stabil og god arbeidskraft som bidrar godt i arbeidsmiljøet og mot passasjerene. De har vært lenge i arbeidslivet og vet hva de holder på med,» sier Aune Selmer.

Alle jobbsøkerne har busslappen når de kommer til Connect Bus. Aune Selmer synes det er synd at det er så dyrt å ta sertifikat for buss. I tillegg var det tidligere slik at man på videregående kunne ta både lappen for lastebil og for buss, men nå må elevene velge. De yngre foretrekker å kjøre lastebil. Så blant de yngste er det nå færre som tar busslappen enn før. Dermed blir høyere årsklasser av bussjåfører enda viktigere for bransjen.

Hva vil du si til eldre som vil ha jobb?

«Søk!»

Connect Bus er en AFP-bedrift, så det er mange som tar ut full AFP og jobber samtidig. Selskapet blander seg dog ikke borti den ansattes AFP. «Vi har veldig få som går av ved 62, det er en eller to i året,» sier Aune Selmer.

Selskapet har kurs om økonomi og pensjon med en femtedel av sjåførene hvert år. Så har de samtaler i forkant av avgangsalder direkte med den enkelte.

Connect Bus har hatt enten faste hele stillinger eller ringehjelper. «Vi har i liten grad hatt deltidsstillinger, men det vil vi vurdere å endre på framover for å kunne beholde seniorene våre lenger. Å kunne ha en deltidsstilling tar av presset hvis man begynner å bli sliten, så man kan stå lenger i jobb,» sier Aune Selmer.

Bransjetiltak

Fafo har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk laget oversikt over status for seniorene i ti bransjer.

Les mer om å være senior i bussbransjen i faktaark om bussbransjen her.

Fortsatt bekymret for frafall