Temaside for kommuneledere

Kommuner får særlige utfordringer de neste årene

Kommuner trenger personell innen helse, skole, og en rekke andre tjenester i årene fremover. Her har vi samlet kunnskap om utfordringene og om hvordan du som leder i en kommune kan forsøke å beholde de eldste medarbeiderne litt til.

Av Berit Solli, 27. mai 2024

helsepersonell

iStock

Utfordringene med arbeidskraft er store og sammensatte i kommuner over hele landet. De driver blant annet arbeidsintensiv virksomhet, som omsorg og opplæring i alle livets faser.

Hver fjerde ansatt er over 55 år

Nylig holdt Senter for seniorpolitikk foredrag for ledelsen i en kommune der hver fjerde ansatt er en senior. Bare for å erstatte de som ligger an til å bli alderspensjonister de neste ti årene, vil kommunen måtte ansette mange nye lærere, barnehageansatte, teknisk personell, kontorfolk, helsepersonell og andre.

Kunne det ha hjulpet i din kommune om dere kunne beholde de eldre medarbeiderne litt lenger?

På denne siden har vi samlet en rekke ressurser for deg som er opptatt av hvor mye det kan hjelpe kommunen om seniorene kan jobbe ett-to-tre år til.

Veilederen

Vi har laget en seniorpolitisk veileder med tre steg. Kartlegging av status, se på rutinene, spør folk hva som skal til for at de skal fortsette, og lag en plan. Få mye mer konkret innhold og hjelp i vår veileder her.

Finn også mal for medarbeidersamtale her.

Pleie, skole, barnehage

Mer kunnskap om løsninger i spesifikke yrkeskategorier er utarbeidet av Fafo, og du finner dem her:

Pleie og omsorg

Undervisning skole

Barnehage

I tillegg er det relevant for kommunene hvordan det går i kollektivselskapenes bussbransje.

Skal vi komme til dere?

Senter for seniorpolitikk holder mye foredrag om seniorpolitikk, også i kommunene. Skal vi komme til dere? Ta kontakt her!