Ryan Hustuft inn i SSPs styre

Virke øker innsatsen mot frafall

Hovedorganisasjonen Virke innhenter nå mer kunnskap om seniorene hos medlemsbedriftene, styrker trepartssamarbeidet og samarbeidet med NAV, og varsler mer opplæring om eldre arbeidstakere.

Av Berit Solli, 16. oktober 2023

Ryan Hustuft

Fagrådgiver Ryan Hustuft i Virkeer ny representant i styret i Senter for seniorpolitikk. (Foto: Virke)

«Vi vil beholde kompetansen lenger i bedriftene, og vi vil at færre skal falle utenfor,» sier Ryan Hustuft. I mars ble han ansatt som fagrådgiver ved arbeidslivsseksjonen i Virke. Han er Virkes representant i trepartssamarbeidet og jobber med inkluderende arbeidsliv på flere arenaer. I juni ble han også valgt inn i styret til Senter for seniorpolitikk.

«Vi vil være en samfunnsaktør som er viktig for sysselsetting, inkludering og verdiskaping. Virke representerer bransjer der man kan få jobb og gjøre karriere uten formell utdannelse, og med hull i cv’en,» sier Hustuft.

Inkluderende arbeidsliv

Virke organiserer 25.000 virksomheter med 300.000 ansatte, særlig innen varehandel og tjenester. Veldig mange får sin første jobb hos Virkes medlemsbedrifter, og inkluderingsviljen blant medlemmene er høy.

«Våre medlemmer har et behov for riktig kompetanse innen ulike bransjer. Vi mangler yrkessjåfører, kokker, servitører, butikkmedarbeidere og personell innen helse & omsorg. Våre medlemmer har stillinger, men sliter med å finne folk med riktig kompetanse. Så kompetansepolitikk må bety både kompetanseheving og at vi sørger for at flere vil jobbe lenger,» sier Hustuft.

Han vil arbeide på tre fronter: Kunnskapsinnhenting, trepartssamarbeidet med inkludering, og kunnskapsformidling. Hustuft vil arbeide med alle inkluderingsgrunnlagene, altså både alder og etnisitet, kjønn, hull i CV’en, osv.

Kunnskapsinnhenting

I 2022 hadde Virke en medlemsundersøkelse som viser at 77 prosent av medlemmene mener at inkludering er en del av samfunnsansvaret. 62 prosent synes at mangfold på arbeidsplassen er positivt.

På tiltaksfronten svarer 56 prosent av medlemsbedriftene at lønnstilskudd fra NAV bidrar til å minimere risikoen. 45 prosent vil ha hjelp til kompetanseøkning for å kunne ta inn flere ansatte som kan gjøre en jobb.

«Vi er opptatt av datadrevet innsikt, og at tiltak skal «nudge» virksomhetene mot å ansette alle variasjoner av et menneske,» sier Hustuft.

Hustuft jobber med hele bredden av inkluderingsarbeidet. Så i tillegg til å sitte i styret til Senter for seniorpolitikk er han også engasjert i ulike forum for trepartssamarbeid og inkludering i Arbeidsdepartementet, IMDI, NAV, osv.

Øker på formidling

«Nå som jeg begynner å bli varm i trøya i jobben, og har fått snakket med våre ledere og HR-folk, vil jeg og vi fremover løfte seniorpolitikken og kompetanse om aldring,» sier Hustuft.

Virker starter med kompetanseheving internt i organisasjonen i januar, og har videre planer om å trappe opp arbeidet i 2024.

«Her vil vi gjerne samarbeide med Senter for seniorpolitikk,» sier Hustuft. Han vil legge bransjeanalysen for varehandel fra Fafo til grunn for deler av arbeidet. Han understreker også at Virke har mange flere bransjer enn varehandel, for eksempel innen finans, teknologi og mange tjenester. Hustuft er avhengig av å få med også arbeidslivsentrene til NAV, slik at virksomhetene kan få hjelp til både å redusere sykefraværet og å beholde folk.

Senter for seniorpolitikks medarbeidere har allerede deltatt på en vellykket lunsj-til-lunsj-samling om seniorpolitikk for HR-direktører innen ideell og frivillig sektor i Virke.

Skal vi komme til dere? Kontakt Jon Fjeldstad her.

«Alder er det mest utbredte diskrimineringsgrunnlaget, men får ikke den forholdsmessige oppmerksomheten målt mot hvor mye vi snakker om for eksempel etnisitet og andre mangfoldskriterier,» sier Hustuft.

Les mer om Virkes arbeidslivspolitikk her.

Fafo har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk utarbeidet en rapport. De har også laget et kortfattet bransjeark om eldre arbeidstakere i varehandel.

Sykefravær og tidligpensjonering i hjemmetjenesten

Fakta

• I 2015 var 14 prosent av lønnstakerne i Norge ansatt i varehandelen, til sammen mer enn 330 000 personer
• Av disse var 78 000 over 50
• Flertallet arbeider full stilling
• I 2015 arbeidet 77 prosent av seniorene heltid, mens andelen deltid er høyest blant de yngste
• Litt over 30 prosent av seniorene har utdanning til og med ungdomsskole og ytterligere 60 prosent har videregående skole
• 70 prosent av butikkmedarbeidere jobber skift eller turnus eller utenom dagtid