NIKKELVERKET I KRISTIANSAND

Hjørnesteinsbedriften la om seniorpolitikken

Bredt samarbeid om åtte tiltak over lang tid. Slik klarer Glencore å holde på kompetansen og øke avgangsalderen.

Av Berit Solli, 8. april 2022

Glencore

Jon Fjeldstad fra SSP, Per Sunde, Alexander Andersen og Marianne Michalsen fra Glencore utenfor nikkelverket i Kristiansand. (Foto: Mette Bugge)

Skrevet av Mette Bugge

Tidligere ga de fleste ansatte seg ved 62 år, som betydde at bedriften Glencore Nikkelverk AS mistet verdifull kompetanse.

«For noen år siden valgte vi å øke gavepensjonen fra 62 til 64 år. Det ble feil å belønne folk for å slutte tidlig, når vi ønsket at de skulle fortsette,» sier HR-rådgiver Marianne Michaelsen. Det var ett av åtte tiltak for å få seniorene til å utsette sin pensjonering. Gavepensjon til arbeidstakere som arbeider skift får gavepensjon fra 62 år. Grunnet de helseutfordringer det medfører å arbeide helkontinuerlig skift.

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Senter for seniorpolitikk (SSP) har samlet henne, fungerende HR-leder Magne Ivar Gjerde, hovedtillitsvalgt Alexander Andersen og planlegger Per Sunde i et møterom i nikkelverket i Kristiansand.

Flere fikk fagbrev

Per Sunde (63) er en av de 140 medarbeiderne som er mellom 55 og 70 år.

I mange år var han vedlikeholdsarbeider i en bedrift der hjulene aldri stopper. Døgnet rundt, hver eneste dag i året, kreves folk og kunnskap.

Skiftordninger og fysisk arbeid er krevende for mange. Glencore har gjort mye for å finne løsninger for seniorer og andre som av ulike grunner må ha litt lettere arbeid i en periode eller permanent. Ansatte som har slitasjeskader, blir det tilrettelagt for.

«Går vi noen år tilbake, sluttet folk fordi de var utslitt. Jeg liker at vi har klart å ta vare på mange som trengte ny kompetanse, og dermed er oppfordret til å ta fagbrev,» sier Sunde.

Han snakker om ordningen bedriften innførte for noen år siden.  Den vet hovedtillitsvalgt Alexander Andersen (37) mye om:

«Folk med lang erfaring har som oftest god realkompetanse. Men det var godt over hundre, eldre og litt yngre, som ikke hadde fagbrev. Derfor oppfordret vi nettopp til å ta fagskoleutdannelse for dem som er mellom 35 og 55 år. I dag er det få som ikke har fagbrev,» sier hovedtillitsvalgt Andersen.

Bedriften har bidratt med lønn og fri til folk under utdannelse. Bedre kvalifiserte folk gjør bedriften mer konkurransedyktig.

«Vi ønsker de beste fagoperatørene i verden. Fagbrevutdannelse gagner også seniorene, fordi økt kompetanse gir økt mestringsfølelse, bedre selvtillit og ofte ønsket om å være lenger i jobb,» sier HR-leder Gjerde.

Må være fremme i skoene

Nikkelverket er en kompetansebedrift på mange områder, der seniorer og de yngre utfyller hverandre.

Sunde legger til at seniorene i dag blir verdsatt mer enn før. Og for dem som av ulike grunner trenger en mindre belastende arbeidsdag rent fysisk, ble det et stort pluss da Serviceavdelingen ble opprettet for få år siden.

I Serviceavdelingen er det ikke samme produksjonskjøret, men mer tid til oppgavene. Og som Gjerde presiserer – det er ikke en avdeling som ble laget bare for å sysselsette folk. Det er helt nødvendige arbeidsoppgaver som utføres i den avdelingen. Hvis ikke de som er ansatt der hadde gjort det, måtte noen andre ha utført oppgavene.

De som har mulighet for å komme dit, kan ha vært røykdykkere som har slitt med å klare de fysiske testene.

«Jeg har sett én som kom som gråstein og som nå skinner som gull,» beskriver Sunde.

Magne Ivar Gjerde
Fungerende HR-leder Magne Ivar Gjerde (Foto: Mette Bugge)

Da han rundet 60, ble han leder for en nyoppusset planleggingsavdeling.  

«Da måtte jeg lære mange nye ting, som for eksempel data. Jeg fikk nødvendig opplæring. Og det er gøy å beherske oppgavene. Det synes jo alle mennesker,» sier Sunde.

Begynne samtalen

«Men når begynner bedriften å snakke til sine medarbeidere om senkarrieren?» undrer seniorrådgiver Jon Fjeldstad i Senter for seniorpolitikk.

Han er ute etter erfaringer i ulike bedrifter, som senteret igjen skal bruke på sine kurs ute i bedriftene. Trolig er det mye å hente for andre virksomheter som er ute etter at medarbeiderne deres skal få et godt og produktivt senior arbeidsliv.

HR-rådgiver Michaelsen forteller om et av seniortiltakene som kom på banen i fjor.

«Det beste seniortiltaket er å ivareta ansatte, enten man er 35 eller 65 år. Alle blir jo eldre.»

Hovedtillitsvalgt Alexander Andersen

«Vi innførte en seniorsamtale for alle som inngår senioravtale. Der kartlegger vi behovene for å se hva som skal til for at de kan stå lengst mulig i arbeid og være en ressurs. Forventninger avklares. Tidligere ble det bare spurt om de skulle stå ett år til og så var “samtalen” over i løpet av et knips. Nå spør vi hvordan de ser på seg selv i et lengre tidsperspektiv, hva de kan tenke seg å jobbe med fremover og om de trenger tilrettelegging,» sier Michaelsen.

Senioravtale

Bedriftens erfaring er at mange seniorer har verdifull erfaring og kompetanse og derfor er de ansatte ønsket med videre. Hvis de tenker å gå av innen få år, må det legges til rette for å lære opp andre. De som undertegner en senioravtale får ti dager ekstra ut over den som “alle” får når de er 62 år og fortsetter i yrket.

Bedriften gir også en ekstra ferieuke til ansatte som har vært der i 25 år.  Med full uttelling er det altså mulig å oppnå ni ukers ferie totalt for “den eldre garde”.

Nikkelverket inviterer dessuten alle seniorene til en hel dag der det informeres om mange ting, blant annet lønn, pensjon og hvordan den enkelte skal bevare helsen. Advokat er til stede fordi det kryr av spørsmål. De ansattes partnere kan være med.

Senter for seniorpolitikk (SSP) har samlet fungerende HR-leder Magne Ivar Gjerde (f.v), hovedtillitsvalgt Alexander Andersen, journalist Mette Bugge, HR-rådgiver Marianne Michaelsen og planlegger Per Sunde i et møterom i nikkelverket i Kristiansand. (Foto: Jon Fjeldstad)

Alle bidrar

Møtedeltakerne våre må på jobb igjen. På vei ut av møterommet berømmer den hovedtillitsvalgte både bedriften, de ansatte og de mange tillitsvalgte som har samarbeidet godt for å få til ulike ordninger der seniorer blir tatt på alvor.

«Målet for oss er at vi skal ha en trygg arbeidsplass, og der har vi og bedriften samme utgangspunkt. Det beste seniortiltaket er å ivareta ansatte, enten man er 35 eller 65 år. Alle blir jo eldre,» avslutter Andersen.

Om nikkelverket

Glencore i Kristiansand er det største nikkelraffineriet i den vestlige verden, og produserer nikkel, kobber og kobolt til eksport.

I dag er det nærmere 700 ansatte, inkludert fast ansatte, lærlinger og kontraktører.

Fakta

Åtte tiltak i Kristiansand:

1. Økte innslagspunkt for gavepensjon fra 62 til 64 år (fortsatt gavepensjon på 62 år for arbeidstakere som jobber i helkontinuerlig skift).
2. Seniorene blir oppfordret til å ta fagbrev.
3. Opprettet Serviceavdeling.
4. Innført Seniorsamtale og Senioravtale.
5. Ti dager/to uker ekstra ferie for dem som inngår Senioravtale.
6. En uke ekstra ferie for den som har jobbet ved nikkelverket i 25 år.
7. Innført temadag med partnere, om helse, pensjon, juss med mer.
8. Godt samarbeid mellom partene.