Virksomheter som får det til

Nammo har økt avgangsalderen med fire år

De ansatte i Nammo på Raufoss jobber halvannet år lenger enn gjennomsnittsnordmannen.

Av Berit Solli, 8. desember 2021

Nammo

Foto: Nammo

Nammo på Raufoss er en industribedrift med 800 ansatte i Norge, hvorav 30 prosent er over 55 år. Den gjennomsnittlige alderen på de som har gått av med pensjon i årene 2019 – 2021 har steget med 1,5 år sammenlignet med årene 2017 – 2019. (Se flere tall nederst i saken.)

nammo
Foto: Nammo

«Seniorene sitter på mye viktig kompetanse. Derfor er det viktig å ha gode systemer for kompetanseoverføring,» sier HR-direktør i Nammo Torkel Aass. Han understreker at mye i Nammo er ikke-skreven kompetanse, som er vanskelig å identifisere og tilsvarende vanskelig å overføre. Såkalt «taus kunnskap».

Derfor er det viktig å holde på sine seniorer.

Indre motivasjon

Nammo har medarbeidersamtaler som tematiserer det å være senior for alle over femti.

«Slik forsøker vi å identifisere mest mulig hva seniorene ser for seg og har behov for. Og med hånden på hjertet vil jeg si: Vi slutter ikke utviklingen av senioren selv om de når en viss alder. Vi har full likebehandling med tanke på kurs og utdanning. Det er behovsprøvet, ikke aldersprøvet,» sier Aass.

Torkell-Aass
HR-direktøri Nammo Torkel Aass. (Foto: Nammo)

Han mener at Nammo for øvrig ikke gjør noe spesielt for å ha en høy avgangsalder. «Vi har en kultur for at seniorene opplever seg som nyttige. Dette er indre motivasjon, altså at du kjenner på hvordan du er ønsket, i kraft av at du ikke blir kortsluttet på utviklingen din og blir tatt med på prosjekter og interessante ting,» sier Aass.

Nammo har tilknyttet seg et forsikrings- og pensjonskontor som tilbyr gratis rådgivning til våre seniorer. «Vi vet ikke om det fører til at folk jobber lenger, men det legger grunnlaget for at våre ansatte kan ta veloverveide og kvalitetssikrede økonomiske valg,» sier Aass.

Fleksibilitet

Kurt Schølseth (65) er ingeniør som har jobbet med utvikling og konstruksjon av produkt og verktøy til produkt i Nammo siden 2005.

«Jeg synes det er veldig bra å jobbe i Nammo. Jobben er interessant, og jeg blir aktivt dratt med i prosjekter,» sier han.

Viktig for ham er bedriftens fleksibilitet til å kunne ta ut innarbeidet tid. Dette gir mulighet for å gjøre aktiviteter han liker. «I hverdagen er jeg ganske aktiv med å sykle og reise. Jeg makter ikke å absorbere mer tid til hobbyer enn jeg har nå,» sier Schølseth.

Hvordan merker du at bedriften vil at du skal bli?

«Jeg merker det på uttalelser fra ledelsen, og det påvirker jo mellomlederne og nedover. Og så blir det lagt til rette for at man kan få jobbe og fortsette å utvikle seg i jobben,» sier han.

Så hva er ditt beste tips til en på femti som tenker seg å jobbe lenge?

«Mitt beste tips er å lage seg en jobb der man blir motivert til å gå på jobb, både med hensyn på oppgaver og arbeidsforhold,» sier Schølseth.

Involverer tillitsvalgte

«Ledelsen er veldig flink til å involvere oss tillitsvalgte,» sier Vivian Solhaug. Hun er tillitsvalgt for Forbundet for ledelse og teknikk, som er en del av LO. De norske ansatte i Nammo er organisert i seks forbund for funksjonærer og Fellesforbundet for operatørene.

Vivian-solhaug
Tillitsvalgt Vivian Solhaug.

«Vi jobber mye med trivsel og tilrettelegging. Det gjør at folk gjerne vil stå lenger og har muligheten til det,» sier Solhaug. For eksempel tilbys de ansatte spesialstoler, pulter og annet hjelpeutstyr hvis det skulle være behov for det. Men det viktigste er arbeidsmiljøet:

«Jeg har vært her i 24 år.  Når du først har begynt, vil du gjerne være her,» sier Solhaug. Hun peker på høy trivsel og at man har mange muligheter internt hvis man vil prøve noe annet. «Samtidig har vi mange som trives der de er, og vi har lite gjennomtrekk,» sier hun.

Den tillitsvalgte trekker også frem betydningen av såkalte EWC-møter (European Works counsil). EWC-møter følger et EU-direktiv for selskaper med over 1000 ansatte. I EWC-møtene treffes utvalgte tillitsvalgte og ledelsen. Formålet med EWC er å bedre de ansattes informasjons- og drøftingsrettigheter i virksomheter med aktiviteter som går over landegrensene. EWC gir ansatte rett til medbestemmelse og påvirkningsmuligheter.

Spennende teknologibedrift

Solhaug synes det er vanskelig å gi tips til tillitsvalgte i andre virksomheter, for det er så mye som spiller inn når folk velger å jobbe lenge.

«Generelt tror jeg at vi er en spennende teknologibedrift der folk trives i et hektisk miljø og med spennende produkter. Det er ikke mange bedrifter som jobber med det samme som oss, og folk gruer seg til å bli pensjonist,» smiler hun.

Merker du som tillitsvalgt dilemmaer mellom yngre og eldre arbeidstakere?

«Nei, jeg merker ikke dilemmaer. Jeg opplever at de nye sklir greit inn. De bidrar med nye øyne og får opplæring av seniorer. I vår bransje er det ikke alt du kan lære på skolen. Og det virker som om seniorer trives med å lære bort. Så jeg føler at vi har en god miks av yngre og eldre,» sier Solhaug.

Full oversikt

HR-direktøren legger lett frem flere tall om de ansattes pensjonering. Hør bare:

  • Den gjennomsnittlige operatøren har blitt 4 år eldre før hun/han pensjonerer seg i 2021 sammenlignet med i 2009.
  • I årene 2019 – 2021 er funksjonærer som pensjonerer seg 2 år eldre enn operatører som pensjonerer seg.
  • … er mannlige Nammo ansatte 1 år eldre enn kvinnelige Nammo ansatte når de pensjonerer seg
  • … er den gjennomsnittlige Nammo Raufoss ansatte som går av med pensjon 1,5 år eldre enn hva som er gjennomsnittet i Norge per 2021 
  • … og er den gjennomsnittlige mannlige Nammo Raufoss ansatte som går av med pensjon ca. 2 år eldre enn hva som er gjennomsnittet i Norge per 2021 
  • … og er årene 2019 – 2021 er den gjennomsnittlige kvinnelige Nammo Raufoss ansatte som går av med pensjon et par måneder eldre enn hva som er gjennomsnittet i Norge per 2021

Kari Østerud holder innlegg hos Nammo

Om Nammo:

Nammo er en av verdens største produsenter av spesialammunisjon og rakettmotorer.

Selskapet har 2700 ansatte i 12 land, hovedkontor på Raufoss og 6 milliarder kroner i omsetning.

I Norge er de 800 ansatte organisert i syv fagforeninger.

Fakta

Nammos oppskrift:
– Medarbeidersamtaler tematiserer det å være senior
– Full likebehandling med kurs og utdanning
– Også seniorer blir tatt med på prosjekter
– Gratis rådgivning om pensjon
– Fleksibilitet for den enkelte
– Dialog fagforening og ledelse på europeisk toppnivå