Kongsberg Gruppen

Seniorene bidrar til veksten

Kongsberg Gruppen er kjent for å være innovativ og ønsker å beholde seniorene. Derfor ble bedriftsintern aldersgrense på 70 år tatt bort.

Av Berit Solli, 5. april 2024

Kongsberg gruppen

God stemning: Fra v. seniorrådgiver Jn Fjeldstad i Senter for seniorpolitikk på besøk hos Kongsberg Gruppen, ved ... (Foto: Mette Bugge)

Skrevet av Mette Bugge.

“Vi hadde 70 år som intern aldersgrense tidligere, og hadde sett at de som måtte slutte da de var 70 år, begynte som konsulenter. Og så leide vi dem inn. Da var det bedre å høyne den bedriftsinterne aldersgrensen til 72 år,” sier Anne Gro Kjørstad (52).

Hun er leder for HR i Kongsberg Gruppen, og tilføyer:

“Vi var en av de første bedriftene i landet som gikk bort fra å snakke om seniorpolitikk og over til livsfasepolitikk. Vi skal ta hensyn til behov i hele livsfasen og oppfordrer ledere til å legge til rette for det gjennom et globalt direktiv,” sier hun.

Oppsøker foregangsbedrifter

Seniorrådgiver Jon Fjeldstad i Senter for seniorpolitikk har tatt turen til Kongsberg Gruppen for å høre mer om hvordan en av Norges største bedrifter, som er representert i 40 land, jobber med seniorene for å få dem til å bli lengst mulig.

Skal vi komme på besøk til din virksomhet? Ta kontakt her!

Rundt bordet har i tillegg til Kjørstad hovedtillitsvalgt i Kongsberg Defence & Aerospace og ansattrepresentant i styret, Kjersti Rød, tatt plass. Jan Helge Strøm (67), direktør og avdelingsleder i Business Support programmer, kommer fra et viktig møte.

Han har jobbet i selskapet i 40 år og har tidligere ledet IT-avdelingen med 300 ansatte. Nå er han sjef i programavdelingen på Business Support, som har ansvar for ulike satsingsområder internt i bedriften.

“Vi arbeider blant annet med et prosjekt som heter «Big Jump». Bakgrunnen er at forsvarssiden vokser med om lag 20 prosent hvert år, og vi må klare å takle den veksten. Da er det viktig å følge risikobildet kontinuerlig og å sette i gang nødvendige tiltak i tide. Vi må rett og slett være i forkant av utviklingen,” sier han.

Kongsberg Gruppen
HR-leder Anne Gro Kjørstad (t.v.) og hovedtillitsvalgt Kjersti Rød i Kongsberg Gruppen, i samtale med seniorrådgiver Jon Fjeldstad fra Senter for seniorpolitikk. (Foto: Mette Bugge)

Ønsker utfordringer – og får dem

Nå brenner Strøm også for å ta i bruk Bergseminaret på Kongsberg. Det er et historisk, fredet bygg som ligger mellom kirken og Campus USN (Universitetet i Sørøst-Norge). Bergseminaret var en av Europas første utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning innen bergteknikk. Det var helt sentralt i utviklingen av byen kjent for sine sølvgruver. Det var her høyere utdanning i Norge holdt til fra 1786, og opprinnelsen til dagens NTNU. Nå skal Kongsberg Gruppen sammen med Universitetet i Sørøst- Norge skape en felles arena for kunnskap og teknologi

“Det er et privilegium å få jobbe med viktige ting. Min erfaring etter mange år i bedriften er at de som ønsker utfordringer, får utfordringer. Jeg liker å være med på å skape endring. Folk er forskjellige, noen trives med rutiner, andre forandringer,” svarer Strøm.

Kjørstad og Rød forteller nærmest i kor at Strøm har høy status i bedriften. Han er en mann å stole på, en som leverer. Og han har med seg en kollega i samme alder i ledelsen av dette prosjektet.
“Noen roller krever senioritet i form av alder, kunnskap og erfaring,” legger Kjørstad til.

Fikk ja til endring

Strøm akter å jobbe i mange år til, og får mulighet til det. Hovedtillitsvalgte Rød bidro til å få bort 70-årsgrensen like før pandemien. Hun lyttet til medlemmenes interesser i Tekna. Påtrykket kom fra flere, og hun viderebringer noe hun hørte underveis før den nye aldersgrensen var på plass.

“Et medlem av Fellesforbundet sa det slik: “Vi har kjempet på barrikadene for å gå av ved 62 år. ” Nå kjemper vi for å jobbe til vi er 72, fordi det er så mange spennende ting som skjer.”

Ber om råd

Selv har hun jobbet i hjørnesteinsbedriften siden 1997 og er en av dem som har tatt etter- og videreutdanning.

“Jeg er bevisst på å høre hva medlemmene ønsker av kompetanseheving. Det er en viktig måte å utvikle seg på,” sier hun.

Hun blir ofte spurt om å gi gode råd til medlemmene som lurer på hva de skal gjøre i seniorkarrieren: Gå eller bli?

“Jeg er heller ikke fan av ordet “seniorpolitikk”. Det føles gammeldags. Det er ikke bare de godt voksne som kan trenge tilpasning for å få det til på jobben når arbeidslivet endrer seg. Da må noen 40-, 50-, 60- og 70-åringer få hjelp til å fungere. Vi samarbeider med HR for å få dem til å hjelpe medarbeiderne på en god måte. Vi tillitsvalgte blir et bindeledd,” sier hun.

Arbeidsmiljø alfa og omega

Kongsberg Gruppen må hele tiden ha nok av ingeniører, teknikere, IT-folk og mange med spesialkunnskap.

“Leder i avdelingen skal ha oversikt over kritisk kompetanse. Er det noe kompetanse vi vil mangle innen få år? Det er viktig å ha denne kontrollen,” kommer det fra Kjørstad.

Fjeldstad lurer på om Kongsberg Gruppen har noen seniortiltak, noen ekstra goder.
“Nei, ikke utover lovpålagt, men vi har mulighet for å redusere arbeidstiden,” sier Kjørstad.

Rød legger til: “Her er det ingen seniorgoder annet enn et godt miljø. Har du det, vil folk fortsette uten ekstra goder.”

Er blant to-prosentene

Fjeldstad har fanget opp at Kongsberg Gruppen har alder som en del av sin mangfoldsstrategi. Ikke mange bedrifter har det.

“For oss var det opplagt, ved siden av kjønn og etnisitet,” informerer Kjørstad.

“Da hører dere til de to prosent av bedriftene i landet som har innlemmet alder i sin mangfoldsstrategi,” kan Fjeldstad opplyse.

Det som er viktig for bedriften, er at de ansatte hele veien får økt kunnskap.

“Seniorene får de samme kravene til oppfølging som alle andre. Bedriften skal ikke være et hvilehjem fra du er 62 til 72 år,” sier Kjørstad.

Les mer her: Målet vårt er høy avgangsalder

Fleksibilitet gir seniorene ny glans

Ble headhuntet som 70-åring

“Jo gøyere du har det på jobb, desto lengre står du i jobb”

Seniorer berger reiselivet

– Seniorer er et konkurransefortrinn

Men Møllerstad (62) var ikke ferdig

Hjørnesteinsbedriften la om seniorpolitikken

Slik jobber de ett år lenger i Kartverket

Fakta

Kongsberg Gruppen ASA
Grunnlagt 1814
Leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen offshore, olje- og gassindustri, handelsflåten, forsvar, romfart og fornybar energi
Har over 13 000 ansatte i 40 land
8000 av disse jobber i Norge. Kongsberg, Horten, Ålesund og Trondheim er noen av de stedene selskapet har ansatte her i landet.
Har hatt en nettovekst på over 1000 ansatte det siste året.

Senior i KG
I 2022 var det 2621 ansatte i aldersgruppen 51–60 år, året etter 2877.
Tilsvarende i kategorien 61–67 år, var en økning fra 754 til 933.
De over 67 år har økt i antall fra 60 til 75.
Gjennomsnittsalderen er 43,5 år.
Selskapet har tilbud om kurs til ansatte fra de er 58 år, for å stake ut den videre veien
Erfaringen er at medarbeidere som blir involvert, står lenger i jobb.