Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

24.april 2019

Frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon

Senter for seniorpolitikk inviterer til frokostmøte:

 

Ny offentlig tjenestepensjon

– økonomiske og seniorpolitiske konsekvenser

 

Onsdag 24.april kl. 08.00-10.00

Hotel Opera, Oslo

 

Vi får en ny offentlig tjenestepensjon fra 2020. Den 10. april kommer regjeringens proposisjon til Stortinget. Senter for seniorpolitikk har fått Vivens og NyAnalyse til å se nærmere på hvilke konsekvenser den nye pensjonsordningen for offentlig sektor får for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og ulike inntektsnivåer. Hvilke økonomiske konsekvenser har den nye ordningen for deg som blir berørt?

 

Program:

 

08.00 Frokostservering i Prøvesalen

 

08.30 Velkommen v/Berit Solli, Senter for seniorpolitikk

 

Ny offentlig tjenestepensjon – presentasjon av rapportens konklusjoner

 

  • Hvem berøres, hvor mange er de og hvor jobber de?

    v/Terje Strøm, NyAnalyse

  • Ny ordning sammenliknet med dagens, hva vil det bety? Typeeksempler

    v/Trond Tørstad, Vivens

 

             Spørsmål fra salen 

 

09.30 Økonomiske og seniorpolitiske konsekvenser, kommentarer ved:

 

  • Erik Orskaug, Unio

  • Steinar Fuglevaag, Fagforbundet

  • Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk

 

10.00  Avslutning

 

Frokostseminaret er nå fulltegnet.

 

Velkommen!