Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

29.august 2018

Styremøte og strategisamling i SSP

Tid: Onsdag 29. august

Tid: Klokka 13-20 med middag etterpå

Styret og varamedlemmer møter.

E-post
x