Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

15.februar 2019

Årets seniorprofil 2018

Vinneren publiseres i løpet av uke 7 / 2019

Prisen «Årets seniorprofil» kan tildeles virksomheter, organisasjoner eller enkeltpersoner. Prisen viser at noen vil og kan gjøre noe for å holde på eldre arbeidstakere. Den vil være en viktig oppmuntring for dem, og også et viktig signal til andre som ønsker å fremme en aktiv seniorpolitikk.

E-post
x