Adventsfrokost

Vi presenterer resultater fra en fersk undersøkelse om hva seniorene tenker om arbeidslivet i dag, etter en lang periode preget av nedstengning, utstrakt bruk av hjemmekontor og digitale møteplasser.

8

DES

2021

adventsfrokost

Foto: iStock

Dato: 8. desember 2021

Sted: Teams - se mailboksen din for tilsendt link til påmeldte

Påmeldingsfrist er nå avsluttet.

  • Hvordan opplever seniorene at pandemien har påvirket arbeidssituasjonen?
  • Kan vi se endringer i seniorenes arbeidsglede og jobbmotivasjon?
  • Har situasjonen påvirket ønsket om avgangsalder og pensjonering?
  • Er det forskjeller i oppfatninger hos seniorer i ulike bransjer?

Resultatene ses delvis i sammenheng med tidligere resultater av Norsk seniorpolitisk barometer fra 2019 og 2020.

Vi lanserer også et nytt SSP-notat om ledere og rekruttering av 60-åringer.