Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Nordisk konferanseFire nordiske forskningsmiljøer har på oppdrag fra Nordisk ministerråd undersøkt hvilken betydning arbeidsmiljøet – i samspill med andre faktorer – har for å holde på eldre arbeidstakere på arbeidsmarkedet. Forskningsresultatene er ment som kunnskapsgrunnlag for politiske initiativ. Tid: Tirsdag 20. juni, kl. 08:30–12:30Sted: Fafo, Borggata 2B, Oslo 

20

JUN

2017

Dato: 20. juni 2017

Tid: kl.12:00

Program08.30 Registrering og frokost09.00 Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo09.05 NIVA velkommen og informasjon om prosjektet ved Reeta Nieminen09.20 Det nordiske perspektivet ved Tove Midtsundstad, Fafo og Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI10.05 Det norske perspektivet ved Tove Midtsundstad, Fafo og Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI10.50 Kaffepause11.10 Kommentarer til det nordiske perspektivet ved Bjørn Halvorsen, Arbeids- og sosialdepartementet11.40 Kommentarer til det norske perspektivet ved Roger Moen, Senter for seniorpolitikk12.10 Speakers corner Representanter fra partene12.20 Diskusjon12.30 SluttMøteleder: Anne Inga Hilsen, Fafo