Lunsjseminar

Lunsj-seminar med nye forskningsresultater (fullbooket)

LUNSJ-SEMINARET GÅR SOM PLANLAGT. VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE. OsloMet, ved forskningsinstituttene NOVA og AFI, har gjennomført forskningsprosjektet «ExitAge» i perioden 2015-2019. Prosjektet er et kompetanseprosjekt i VAM-programmet til Forskningsrådet, og både NAV og Senter for seniorpolitikk inngår som samarbeidspartnere i forskningsprosjektet.

5

MAR

2020

Dato: 5. mars 2020

Tid: kl.11:30

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo

Pris: Gratis

SEMINARET ER NÅ FULLBOOKET, OG FULL VENTELISTE

Program:

11.30Registrering og lunsj  
12.00Velkommen v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk  
12.10Utvikling i sysselsettingen for aldersgruppen 65+ v/Ole Christian Lien, Arbeids- og velferdsdirektoratet  
12.25Hva karakteriserer de eldste yrkesaktive? v/Katharina Herlofson og Tale Hellevik, NOVA, OsloMet   Spørsmål og kommentarer  
13.05Ledere, HR og tillitsvalgte – deres bilder av eldre arbeidstakere, hvilken  betydning har de? v/Hans Chr. Aa. Terjesen og Kjetil Frøyland, AFI, OsloMet   Spørsmål og kommentarer  
13.45Pause  
14.00Quiz-time v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet og Roger Moen, Senter for seniorpolitikk  
14.20Hvordan har endringer i aldersgrensene påvirket virksomhetene? v/Per Erik Solem og Robert Salomon, NOVA og AFI, OsloMet   Spørsmål og kommentarer  
15.00Forskningens implikasjoner for arbeidsliv og myndigheter v/Tone Westlie, Arbeids- og sosialdepartementet  
15.15ExitAge-prosjektets betydning for seniorpolitikk i praksis v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk  
15.30Avslutning

Prosjektet Exit-Age dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.

Se mer om prosjektet her.

Agenda

Vi starter med lunsj fra 1130
Seminaret har oppstart 1200