Avslutningsseminar – Exit Age-prosjekt

Program kommer senere!

Roger Moen, fagsjef, Senter for Seniorpolitikk. © Foto Dag W. Grundseth

Dato: 5. mars 2020

Tid: kl.08:00

Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo

Pris: Gratis

Prosjektet Exit-Age dreier seg om å få kunnskap om de eldste i arbeidslivet og om hvordan virksomheter forholder seg til hevet aldersgrense og til de eldste arbeidstakerne. En slik kunnskap er nødvendig for å etablere kompetanse i virksomhetene om hvordan de best kan forholde seg til de utfordringer og muligheter som økt aldersgrense og en eldre arbeidstokk kan føre med seg.

Se mer om prosjektet her.