#de15beste – lunsjseminar i Tønsberg

Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de 10-15 beste årene i jobb både for den enkelte arbeidstager og for den bedriften man er ansatt i?Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Forhåpentlig vil denne positive utviklingen fortsette i mange år fremover.

29

MAI

2018

Dato: 29. mai 2018

Tid: kl.12:00

Senter for seniorpolitikk og NAV Arbeidslivssenter i Vestfold inviterer til lunsjseminar hvor vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior.Tid: Tirsdag 29. mai kl. 09:30 – 11:30 med påfølgende lunsj kl. 11.30Sted: Quality Hotell Klubben i TønsbergProgram: Hva tenker seniorene om å jobbe lenge og vil virksomhetene egentlig ha dem? v/ seniorrådgiver Åsmund Lunde, Senter for seniorpolitikk Et seniorblikk på arbeidsmarkedet i Vestfold-regionen v/ direktør Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk Hva kan vi lære av de gode eksemplene? – Signo skole- og kompetansesenter v/administrasjonssjef Kirsti Nilsson Søyland – Tide Buss AS v/personalleder Marit Hilde Engeseth – Nav Arbeidslivsenter i Vestfold v/avdelingsleder Lillian Bang Sanne og seniorrådgiver Bjørn E. Gulliksen #de15beste – Introduksjon til nyttige verktøy og gode råd v/direktør Kari Østerud, Senter for seniorpolitikkSeminaret er gratis.Påmelding her etter førstemann til mølla-prinsippet, da det er begrenset med plasser!