#de15beste

Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de 10-15 beste årene i jobb både for den enkelte arbeidstager og for den bedriften man er ansatt i?Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Forhåpentlig vil denne positive utviklingen fortsette i mange år fremover.Vi inviterer til et lunsjseminar hvor vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior.

31

MAI

2017

Dato: 31. mai 2017

Tid: kl.12:00

Tid: onsdag 31. mai kl. 09:00 – 11:00 med påfølgende lunsj kl. 11.15Sted: Radisson Blu Hotell i BodøProgram: Hva tenker regionens egne seniorer om å jobbe lenge, og vil virksomhetene egentlig ha dem? v/ direktør Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk Hva er utsiktene for sysselsettingen og arbeidsmarkedet i Nordland? v/ avdelingsleder Elin Simonsen fra NAV Bodø Kommentarer fra partene v/ Gerd-Inger Simonsen fra Unio og Mona Halsbakk fra KS, henholdsvis leder og nestleder i IA-rådet i Nordland Lær av dem som har lykkes v/ Ellen Bakkefjell fra IRIS Salten #de15beste Gode råd på veien videre v/ Fagsjef Roger Moen fra Senter for seniorpolitikkSeminaret er gratis.Påmelding til: ssp@seniorpolitikk.no etter førstemann til mølla-prinsippet!Velkommen!