Forskerseminar om seniorpolitikk

Senter for Seniorpolitikk arrangerer forskerseminar om seniorpolitiske problemstillinger.Kun deltakere fra FOSA-nettverket og andre spesielt inviterte.Torsdag 8. juni til fredag 9. juni 2017.Sted: Raumergården hotell.

8

JUN

2017

Dato: 8. juni 2017

Tid: kl.12:00