Årets største begivenhet

Forskningskonferansen 2021

Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?

29

OKT

2021

Dato: 29. oktober 2021

Her finner du opptak av konferansen!

09:30Registrering – kaffe/te og frukt  
10:00Velkommen til forskningskonferansen 2021 
v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk  
10:10Norsk seniorpolitisk barometer 2021   
Lansering av årets resultater v/Jørn Ljunggren, Ipsos          
Forskerblikk på resultatene v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet     
11:00Pause  
11:15Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?
Hvordan håndterer norske virksomheter seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring?

Presentasjon av ferske forskningsresultater v/Anders Underthun og Anne Grethe Solberg, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet  
12:00Refleksjoner og kommentarer fra partsrepresentanter
v/Hege Herø, YS – Øystein Nilsen, LO – Kristin Diserud Mildal, NHO  
12:30Avslutning og lunsj