Forskningskonferansen 2021

Dato for Forskningskonferansen er fredag 29. oktober. Her vil vi blant annet presenterer tall fra Norsk seniorpolitisk barometer. Mer info kommer etter sommeren.

29

OKT

2021

Foto: iStock

Dato: 29. oktober 2021

Sted: KS Agenda og digitalt

Pris: Gratis

Fra forskningskonferansen 2018
Fra forskningskonferansen 2018