Årets høydepunkt

Forskningskonferansen 2022

Et langt og godt arbeidsliv - for alle?

9

NOV

2022

Dato: 9. november 2022

Tid: kl.09:00

Sted: Digitalt eller Flagstadsalen, Thon Hotel Opera, Oslo.

Pris: Gratis

Se alt fra konferansen, med filmer, intervjuer og presentasjoner, her.

Del 1 om bransjestudien her.

Del 2 med paneldiskusjon her:

Del 3 med Norsk seniorpolitisk barometer her:

08.30Registrering, kaffe/te  
09.00Velkommen  
v/Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk
Programleder Svein Tore Bergestuen introduserer dagen  
09.15Hva skal til for at flere kan fortsette lenger i arbeid?
Kan swAge-modellen bidra till hållbara och längre arbetsliv?
v/Kerstin Nilsson, professor Lunds universitet  

Strategier for at flere kan forlenge sine yrkeskarrierer i ulike bransjer og yrker
v/Tove Midtsundstad, forsker I og Anne Inga Hilsen, forsker I, Fafo  

Spørsmål fra salen til Nilsson, Midtsundstad og Hilsen
10.40Pause  
11.00Fra forskningsresultater til operative handlinger.
Hvordan kan vi få til dette?  

Svein Tore Bergestuen leder panelsamtale med:  
Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff i NHO 
Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO
Ragnhild Lied, leder UNIO
Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk KS
11.50Benstrekk  
12.00Norsk seniorpolitisk barometer 2022
Presentasjon av årets resultater fra den yrkesaktive befolkning                  
v/Kari Folkenborg, Ipsos  

Forskerblikk på årets resultater  
v/Per Erik Solem, forsker I v/NOVA, OsloMet
 
Spørsmål fra salen til Folkenborg og Solem  
12.45Avslutning 
Bergestuen og Østerud – er det grunn til optimisme for bedre resultater?  
13.00Lunsjbuffet i Scala Restaurant  

forskningskonferansen
Fra Forskningskonferansen 2021. Foto: Berit Solli