FOSA forskerseminar

Dette er et lukket forskerseminar for spesielt inviterte.

21

APR

2022

forskerseminar

Forskerseminar

Dato: 21-22 april 2022

Sted: Losby Gods

Med forskerseminaret ønsker vi å skape en arena for nettverket til å møtes for å diskutere seniorpolitiske problemstillinger og få tilbakemeldinger på pågående arbeid. I tillegg ønsker vi å få innspill og idéer til FoU-arbeidet vårt framover gjennom seminaret. Vi vil derfor invitere dere til å levere et skriftlig faglig bidrag på forhånd til seminaret.


Seminaret er lukket og ment for deltakere i FOSA (Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet) samt evt. andre spesielt inviterte

Dag 1  
10.00 – 13.00Seminar starter innlegg; seniorers deltakelse på arbeidsmarkedet. Faglig bidrag med spørsmål og diskusjon
13.00 – 14.00Lunsj
14.00 – 17.00Faglig bidrag med spørsmål og diskusjon
17.00 – 19.00Sosialt samvær
19.00 – 22.00Middag
Dag 2 
09.00 – 12.00Faglig bidrag med spørsmål og diskusjon
12.00 – 13.00Avslutning av seminaret med lunsj