Frokostmøte #de15beste i Stavanger

Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de 10-15 beste årene i jobb både for den enkelte arbeidstager og for den bedriften man er ansatt i?Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Forhåpentlig vil denne positive utviklingen fortsette i mange år fremover.Senter for seniorpolitikk og NAV Arbeidslivssenter i Rogaland inviterer til lunsjseminar hvor vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior.

27

NOV

2018

Dato: 27. november 2018

Tid: kl.12:00

 Invitasjon til frokostmøte  Tirsdag 27. november 2018kl. 08.00 – 10.00 MulighetsterminalenNedre Strandgate 89, 4005 Stavanger Program 08.00 – 08.30 Servering av enkel frokost og minglemuligheter 08.30 – 08.35 Velkommen v/ Egil Tengs, avdelingsdirektør NAV Rogaland 08.35 – 08.50 Har dagens seniorer lyst til å jobbe lenger enn tidligere? Og vil norske arbeidsgivere ha seniorer i arbeid? v/ Linda Hauge, Senter for seniorpolitikk. 08.50 – 09.10 Arbeidsmarkedet i regionen – hvordan er utsiktene? v/ Egil Tengs, avdelingsdirektør NAV Rogaland  09.10 – 09.35 Seniorpolitikk hos Jæren distriktpsykiatriske senter v/ Einar Steen Jakobsen, Faglig rådgiver/koordinator i Forsknings- og undervisningsavdelingen 09.35 – 09.55 Hvordan kan vi utvikle en god senkarriere? v/ Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk.  09.55 – 10.00 Avslutning Velkommen til et frokostmøte med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging!påmeldingsfrist 22 november. Frokostmøte er nå fullt.   Ønsker du nærmere informasjon kan henvende deg til:Marianne.Aas@nav.no eller Senter for seniorpolitikk, telefon 23 15 65 50