Frokostmøte #de15beste i Telemark

Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de 10-15 beste årene i jobb både for den enkelte arbeidstager og for den bedriften man er ansatt i?

2

OKT

2018

Dato: 2. oktober 2018

Tid: kl.12:00

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Forhåpentlig vil denne positive utviklingen fortsette i mange år fremover.Senter for seniorpolitikk og NAV Arbeidslivssenter i Telemark inviterer til lunsjseminar hvor vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior. Tid: Tirsdag 2. oktober kl. 11:30 – 15.00, hvor vi starter med lunsj kl. 11:00Sted: Vest-Telemark museum, Eidsborg i Tokke Program:11.30 Lunsj og mingling12:00 Velkommen ved IA-rådgiver Olav Aalandslid12:10 Hva tenker seniorene om å jobbe lenge og vil virksomhetene egentlig ha dem? v/seniorrådgiver Åsmund Lunde, Senter for seniorpolitikk  12.40 Arbeidsmarkedet i regionen v/Olav Aalandslid13:00 Kort pause13:10 Hva kan vi lære av de gode eksemplene? Lokal bedrift13.30 Seniorer har verdifull kompetanse. Hvordan stimulere til vekst og utvikling i senkarrieren? V IA-rådgiver Aud H. Finnekåsa  og Marte Galtung Aasen14.00 Kort pause14.10 Hvordan kan vi utvikle en god senkarriere? #de15beste – Introduksjon til nyttige verktøy og gode råd v/direktør Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk14:30 Avrunding, spørsmål og oppsummering14:45 Slutt og vel hjem! Seminaret med lunsj er gratis.Påmelding til olav.aalandslid@nav.no  etter førstemann til mølla-prinsippet, da det er begrenset med plass.