Frokostmøte: Kompetanseutvikling og livslang læring

Akademikerne inviterer sammen med Senter for seniorpolitikk til presentasjon av ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år. Tid: 17. september kl. 08.00 – 09.00Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Oslo Arrangementet vil også bli streamet. Du trenger ikke å melde deg på streaming.Lenke for å følge med på frokostmøtet, vil bli lagt ut på seniorpolitikk.no

17

SEP

2019

Dato: 17. september 2019

Tid: kl.12:00

                 Rapporten legges frem i forbindelse med høringsfristen for Markussenutvalgets utredning «Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne» 23. september. Rapporten fra NIFU presenterer også ulike modeller for kompetanseutvikling.  Akademikere er en stor og voksende gruppe arbeidstakere. Kompetanseutvikling er sentralt for å motivere akademikere til å stå lenge i arbeid og sikre læring i et arbeidsliv som endrer seg raskt. Hvordan kan det legges best mulig til rette for kompetanseutvikling? Program: 08.00 – 08.05 Velkommen v/ leder i Akademikerne, Kari Sollien og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud 08.05 – 08.20 Presentasjon av de viktigste funnene i rapporten v/ Dorothy S. Olsen, Forsker II, Nifu 08.20 – 08.30 Kommentar fra Ingrid Somdal-Åmodt Vinje, Leder utdanning og forskning, Abelia 08.30 – 08.40 Kommentar fra Glenn Ruud, Global Learning and Development Director, Wilhelmsen Ships Service AS 08.40 – 08.55 Panelsamtale mellom leder i Akademikerne, Kari Sollien, president i Tekna, Lise Lyngsnes Randeberg, administrerende direktør i Econa, Nina Riibe og direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud 08.55 – 09.00 Spørsmål fra salen og avslutning  Meld deg på frokostmøte her!