Frokostmøte om ny offentlig tjenestepensjon

Senter for seniorpolitikk inviterer til frokostmøte: Ny offentlig tjenestepensjon– økonomiske og seniorpolitiske konsekvenser Onsdag 24.april kl. 08.00-10.00Hotel Opera, Oslo Vi får en ny offentlig tjenestepensjon fra 2020. Den 10. april kommer regjeringens proposisjon til Stortinget. Senter for seniorpolitikk har fått Vivens og NyAnalyse til å se nærmere på hvilke konsekvenser den nye pensjonsordningen for offentlig sektor får for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og...

24

APR

2019

Dato: 24. april 2019

Tid: kl.12:00

Senter for seniorpolitikk inviterer til frokostmøte: Ny offentlig tjenestepensjon– økonomiske og seniorpolitiske konsekvenser Onsdag 24.april kl. 08.00-10.00Hotel Opera, Oslo Vi får en ny offentlig tjenestepensjon fra 2020. Den 10. april kommer regjeringens proposisjon til Stortinget. Senter for seniorpolitikk har fått Vivens og NyAnalyse til å se nærmere på hvilke konsekvenser den nye pensjonsordningen for offentlig sektor får for ulike yrkesgrupper, ulike årskull og ulike inntektsnivåer. Hvilke økonomiske konsekvenser har den nye ordningen for deg som blir berørt? Program: 08.00 Frokostservering i Prøvesalen 08.30 Velkommen v/Berit Solli, Senter for seniorpolitikk Ny offentlig tjenestepensjon – presentasjon av rapportens konklusjoner  Hvem berøres, hvor mange er de og hvor jobber de? v/Terje Strøm, NyAnalyse Ny ordning sammenliknet med dagens, hva vil det bety? Typeeksempler v/Trond Tørstad, Vivens               Spørsmål fra salen  09.30 Økonomiske og seniorpolitiske konsekvenser, kommentarer ved:  Erik Orskaug, Unio Steinar Fuglevaag, Fagforbundet Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk  10.00  Avslutning Frokostseminaret er nå fulltegnet. Velkommen!