Gode arbeidsplasser for fremtiden!

Hvordan skal du rigge arbeidsplassen din for fremtidens arbeidsliv? Meld deg på frokostseminar:Tid: Onsdag 26. oktober kl. 08.00-10.00Sted: Dronning Eufemiasgate 16, i Bjørvika, OsloProgram og påmelding

26

OKT

2016

Dato: 26. oktober 2016

Tid: kl.12:00

La deg motivere og inspirere til å tenke gjennom hvilke endringer fremtiden kan bringe innenfor din bransje vurdere hvilke konsekvenser endringene kan få for arbeidstakerne og arbeidsmiljøet i virksomheten din planlegge hvordan kan du håndtere disse utfordringene Frokostseminaret er et av flere arrangementer i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv». Kampanjen går i 2016 og 2017.I Norge gjennomføres kampanjen som et samarbeid mellom Akademikerne, KS, LO, NHO, Spekter, Unio, Virke, YS, Senter for seniorpolitikk, Idébanken, Stami og Arbeidstilsynet.