Høyere levealder og lengre yrkeskarrierer, gir det også høyere lederalder?

Flere jobber lenger, det påvirker også hvem som blir våre ledere i fremtiden. Undervurderer vi verdien av erfarent lederskap? Kan vi tenke nytt om livsfaser og ledelse? Kan det være løsningen på tidsklemma for småbarnsforeldre at det blir normalt og akseptabelt å ha en stigende lederkarriere, også etter fylte 45?

28

APR

2016

Dato: 28. april 2016

Tid: kl.12:00

Senter for seniorpolitikk og Interimleder AS inviterer til frokostmøte hvor nye perspektiver på ledelse presenteres og diskuteres.Tid og sted: Oslo 28. april kl. 08.00-10:00 Felix konferansesenter på Aker Brygge.Påmelding til:ssp@seniorpolitikk.no innen 25. aprilVelkommen! Program::08:00 – 08:30:  Frokost08:30 – 08:40: Trenger vi egentlig eldre ledere? v/ direktør Kari Østerud fra Senter for seniorpolitikk08:40 – 09:10:Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere? v/ forsker Sigtona Halrynjo fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Hun har forsket på kjønn, karriere, familie og toppledelse – i et livsløpsløpsperspektiv.09:10 – 09:45:Verdien av erfarent lederskap – skal du ha ting gjort effektivt – gå til dem som har gjort det før! v/ Vegard Rooth fra Interimleder AS, Henning Vold, partner i Norvestor Equity AS og styreleder i en rekke porteføljeselskaper Kristian E. Just CFO i Mesta09:45 – 10:00:  Kommentarrunde10:00: SluttPåmelding til: ssp@seniorpolitikk.no innen 25.april. Velkommen!