Karriereutvikling for voksne

Nav arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag ønsker å bevisstgjøre og reflektere rundt utviklingsmuligheter og veivalg som fører til forbedret senkarriere og økt avgangsalder.

4

APR

2017

Dato: 4. april 2017

Tid: kl.12:00

Sted: Veksthuset på RørosKurset er forbeholdt IA-virksomheter.Påmelding