Skal vi komme til deg?

Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter for arbeidslivet innen seniorpolitikk. Vi tilbyr opplæring i seniorpolitikk til virksomheter og organisasjoner og kunnskapen vi formidler er forskningsbasert. Vi bidrar på konferanser, seminarer, fagdager/temadager, nettverkssamlinger, samlinger for ledere og tillitsvalgte mm.