Lederne svarer i år

Lansering Norsk seniorpolitisk barometer 2021

Norsk seniorpolitisk barometer kommer med årets tall for hvordan det står til i arbeidslivet. I år er det lederne som svarer om sine erfaringer og holdninger.

29

OKT

2021

logo Norsk seniorpolitisk barometer

Norsk seniorpolitisk barometer er blitt tatt opp siden 2003.

Dato: 29. oktober 2021

Norsk seniorpolitisk barometer kommer hvert år. Annethvert år spør vi arbeidstakere og ledere om deres erfaringer og holdninger til seniorer i arbeeidslivet.

Undersøkelsen består av intervju av om lag 1200 ledere i både private og offentlige virksomheter med minst 10 ansatte. Ipsos gjennomfører intervjuene. Ipsos satte i gang med årets intervjuer like over sommerferien.

Med data tilbake til 2003 på de fleste spørsmålene, har vi etter hvert solide tidsserier i vårt barometer. Vi kan si at det meste beveger seg i riktig retning sett med våre øyne, men det er også noen utfordringer vi ser år etter år. Det gjelder særlig å ta seniorer med når ny teknologi og nye arbeidsmetoder skal innføres, og å invitere de eldre seniorene som ønsker å bytte jobb inn til intervju.

I år er vi ekstra spent på om koronapandemien har hatt noen betydning for lederne sine oppfatninger om eldre arbeidstakere.

Les mer om barometeret her.

Senter for seniorpolitikk preseterer barometeret på Forskningskonferansen fredag 29. oktober. Konferansen arrangeres både fysisk og digitalt. Se mer her.