Lunsjmøte #de15beste i Agder

Kan senkarrieren i arbeidslivet bli bedre for både den enkelte arbeidstaker og for virksomheten?

1

NOV

2018

Dato: 1. november 2018

Tid: kl.12:00

Hvordan kan siste del av yrkeslivet bli de 10-15 beste årene i jobb både for den enkelte arbeidstager og for den bedriften man er ansatt i?Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det samme gjelder for ansatte på norske arbeidsplasser. Avgangsalderen øker, og vi jobber lenger enn tidligere. Forhåpentlig vil denne positive utviklingen fortsette i mange år fremover.Senter for seniorpolitikk og NAV Arbeidslivssenter i Telemark inviterer til lunsjseminar hvor vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior.  Invitasjon til lunsjmøte  Torsdag 01. november 2018kl. 11.30 – 14.30Kalvild Gård – Lillesand  Program 11.30 – 12.15 – Lunsj12.15 – 12.20 – Velkommen v/Arbeidslivssenteret i Agder12.20 – 12.50 – Arbeidsmarkedet i regionen – hvordan er utsiktene? v/ NAV Agder12.50 – 13.20 – Har dagens seniorer lyst til å jobbe lenger enn tidligere? Og vil norske arbeidsgivere ha seniorer i arbeid?                       v/Linda Hauge, Senter for seniorpolitikk.13.20 – 13.50 – Seniorpolitikk i praksis. Erfaringer fra bedrift. v/bedrift13.50 – 14.20 – Hvordan kan vi utvikle en god senkarriere? v/Roger Moen, Senter for seniorpolitikk.14.20 – 14.30 – Spørsmål og kommentarer, avslutning Velkommen til et lunsjmøte med faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging!  Påmeldingsfrist innen 19. oktober 2018 til Det er ingen deltakeravgift   Ønsker du nærmere informasjon kan henvende deg til:Martin.Marensius.Johansen@nav.no eller Senter for seniorpolitikk på telefon 23 15 65 50