Arendalsuka

Distriktenes kompetansebehov

Er seniorene nøkkelen til distriktenes behov for kompetanse for fremtiden?

15

AUG

2023

Dato: 15. august 2023

Tid: kl.13:00

Sted: Arendal, Kirkens Bymisjon - Torvet

Pris: Gratis

Samfunnsbedriftene organiserer debatt i samarbeid med Senter for seniorpolitikk, Fagforbundet, Delta, Unio, Akademikerne kommune og Tekna.

Debatten blir tirsdag kl 13 – 13.45. Les kronikk Er seniorer nøkkelen til distriktenes behov for kompetanse for fremtiden?

Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene i kommunalt eide bedrifter mener at vi må ha langt mer oppmerksomhet om eldre arbeidstakeres bidrag i arbeidslivet. Norge trenger en tydeligere politikk for at flere arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, til glede for bedriften, for egen livskvalitet og som bidrag til å opprettholde velferdssamfunnet.

Vi ser at seniorer i (langt?) mindre grad enn yngre arbeidstakere tar del av kompetanseheving i arbeidslivet. Vi stiller spørsmål ved om dette er medvirkende til å hindre at eldre arbeidstakere blir stående i jobben. Hva kan politikerne gjøre med denne utfordringen? Hva er opp til arbeidsgiverne? Og er det slik at det er holdninger hos den enkelte seniorarbeidstakeren som må justeres?

Kanskje er det arbeidsplassene i distriktene som vil vinne kampen om arbeidskraften framover, fordi det er de som først vil møte eldrebølgen – og å legge til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i jobb vil tvinge seg fram?

Samfunnsbedriftene og Senter for seniorpolitikk inviterer til en frisk samtale om hvordan vi sammen kan bidra til at seniorer står lenger i jobb og bidrar til en fortsatt sterk verdiskapning i distriktene.

Moderator er Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk.

Kari-Østerud
Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. (Foto: Sverre Chr Jarild)

Medvirkende

  • Beate Skretting, ordfører (H), Grimstad Kommune
  • Solveig Vestenfor, ordfører (AP), Ål kommune
  • Helene Skeibrok, nestleder, Fagforbundet
  • Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk
  • Øivind Brevik, adm. direktør, Samfunnsbedriftene