Ta kontakt med oss!

Ønsker du bedriftsrådgivning?

Ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i organisasjoner eller virksomheter som trenger praktisk bistand til hvordan man går fram for å utvikle seniorpolitikk i praksis, kan kontakte oss. SSP gir råd og veiledning i hvordan virksomheten kan komme i gang med arbeidet, og vi kan støtte opp om prosesser og aktiviteter.

Seniorrådgiver Jon Fjeldstad. Foto Berit Solli

Dato: 1-30 november 2020

Vi tilpasser oss koronasituasjonen og finner løsninger som passer deg!

For eksempel kan vi avholde webinar for en ledergruppe, en gruppe ansatte, foreningen eller HR-spesialister.

Klikk her for å ta kontakt med oss