Ta kontakt med oss!

Ønsker dere bedriftsrådgivning?

Ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i organisasjoner eller virksomheter som trenger praktisk bistand til hvordan man går fram for å utvikle seniorpolitikk i praksis, kan kontakte oss. SSP gir råd og veiledning i hvordan virksomheten kan komme i gang med arbeidet, og vi kan støtte opp om prosesser og aktiviteter.

13

JUN

2022

Jon Fjeldstad, seniorådgiver SSP (foto: MB Pedersen)

Dato: 13. jun-23 des 2021

Pris: 0 kr

Vi tilpasser oss koronasituasjonen og finner løsninger som passer deg!

For eksempel kan vi avholde webinar for en ledergruppe, en gruppe ansatte, foreningen eller HR-spesialister.

Klikk her for å ta kontakt med oss