Overgangen mellom arbeid og pensjon

Hva kjennetegner overgangen fra et arbeidsliv til en pensjonisttilværelse? Hvordan planlegges en slik overgang?

14

MAR

2023

Foto: iStock

Dato: 14. mars 2023

Tid: kl.09:00

Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Haakon VIIs gt. 7, Oslo

Pris: Gratis

For noen er prosessen fra arbeid til pensjonisttilværelse enkel og etterlengtet, mens den for andre er det en kompleks og krevende separasjonsprosess.

Hva i livssituasjonen er med å avgjøre den store pensjonsbeslutningen?

Hvilke tanker har eldre arbeidstakere og de som nettopp har blitt pensjonister om dette, hvilke drømmer har de, og hvilke faktorer vektlegger de utover egen helse og personlig økonomi?

Hva kunne bidratt til eller vært avgjørende for å fortsette i arbeid en stund til?

NOVA ved OsloMet har i samarbeid med Høgskolen i Innlandet gjennomført en studie som vil gi oss svar på ulike sider ved overgangsfasen som vil gi både eldre arbeidstakere og arbeidsgivere verdifulle bidrag i arbeidet med å utvikle gode senkarrierer i arbeidslivet.

Følg med, program kommer på nyåret.