Bølgebryteren - seniorpolitikk gjennom 50 år

Vi inviterer til bokbad og diskusjon Tid: Onsdag 18. april fra kl. 14:00-16:00 Sted: Thon Conference i Universitetsgaten 26

Nyhetsbrevet er gratis og sendes på epost 3-4 ganger i måneden. Tidsskriftet seniorpolitikk.no er gratis og kommer ut 4 ganger i året.