Politikere vil vi skal fortsette lenger i arbeid. Er det forenlig med normal aldring?

Vi inviterer til vår årlige forskningskonferanse.Tid: fredag 26. oktober 2018 Konferansen starter kl. 09.00 og avsluttes med lunsj kl. 13.00Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4 i Oslo

26

OKT

2018

Dato: 26. oktober 2018

Tid: kl.12:00

Vi starter forskningskonferansen med lansering av årets resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer. Hvilke endringer vil vi se i 2018? Vil årets undersøkelse avdekke nye seniorpolitiske utfordringer? Vi presenterer oppdatert kunnskap fra forskningsprosjektet om aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner. Hvilke utfordringer og muligheter gir dette? Og hvilke konsekvenser har dette for dagens og morgendagens arbeidsliv? Representanter fra partene i arbeidslivet kommenterer resultatene.   Kan vi planlegge bedre for å kunne jobbe lengre? Vi presenterer forskning som viser hvordan ulike seniorer har tatt ulike valg for å fortsette egen yrkeskarriere. Hva kan vi lære av dette? Konferansen avsluttes med nye perspektiver på forholdet mellom pensjonsreform  og velferdssamfunn. Hva skjer nå når reformen er evaluert? Påmelding  Du kan melde deg på konferansen ved å sende navn, arbeidssted og epostadresse til ssp@seniorpolitikk.no innen 15. oktober 2018. Påmeldingen følger først-tilmølla-prinsippet. Det er ingen konferanseavgift. Eventuelle spørsmål kan rettes til Senter for seniorpolitikk på telefon 23 15 65 50. Vedlagt følger program for konferansen. Program08:30  Registrering – kaffe/te og frukt   09:00  Velkommen til forskningskonferansen 2018 v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk 09:10  Norsk seniorpolitisk barometer 2018   Lansering av årets resultater v/Lene Rathe, Ipsos 09:40  Kommentarer til resultatene v/Per Erik Solem, OsloMet (NOVA) 09:55  Spørsmål fra salen til Norsk seniorpolitisk barometer 2018 10:10 Pause  Rathe, Solem og Østerud er tilgjengelig for pressen 10:30 Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner – fakta, oppfatninger i arbeidslivet og dilemmaer v/Ragnhild Haugli Bråten, Aleksander Bråthen og Erik Magnus Sæther, Oslo Economics  11:30 Kommentarer fra arbeidslivsrepresentanter v/Kristin Sæther, LO og Anne-Cathrine Hjertaas, KS 11:50  Benstrekk   12.00 #de15beste – hvordan utvikle en god senkarriere? v/Anne Inga Hilsen, Fafo 12:30 Pensjonsreformen er evaluert – hva så? v/Jon Hippe, Fafo 13:00 Avslutning og lunsj   Senter for seniorpolitikk