Senior i finans

- ung pensjonist eller ressurs for næringslivet? Senter for seniorpolitikk, Finans Norge og Finansforbundet inviterer til frokostseminar og lansering av rapporten "Seniorer i finansnæringen". Tid: Onsdag 30. august 2017 kl.

30

AUG

2017

Dato: 30. august 2017

Tid: kl.12:00

Nesten hver fjerde ansatt i finansnæringen er over 55 år. Framover vil derfor en betydelig andel av de ansatte nå pensjonsalder, og avgangen fra næringen til pensjon ser ut til å bli omfattende. Det til tross for at mange bedrifter har hevet sin bedriftsinterne aldersgrense til 70 år. Proba Samfunnsanalyse har i løpet av våren undersøkt situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. Rapporten gir oversikt over seniorbildet i næringen og hvilken utvikling vi kan forvente oss framover: Hva er årsakene til pensjonering og hvordan er seniorpolitikken i praksis? Det legges opp til spennende diskusjoner om: Hvilke tiltak må til for å få flere til å jobbe lenger?Er vi forberedt på den store avgangen fra næringen til pensjon?Hvilken rolle vil kompetanseutvikling av ansatte spille framover? Se program her Sett av tid til en spennende morgen! Påmelding avsluttet.