Bransjeprogrammet

Seniorer i pleie- og omsorgssektoren

Seminar for representanter fra virksomheter i bransjeprogrammet for sykehjem og andre interesserte fra fagområdet sykehjem, pleie og omsorg

4

FEB

2022

pleieogomsorg

Foto: iStock

Dato: 4. februar 2022

Senter for seniorpolitikk og Bransjeprogrammet sykehjem under IA-avtalen inviterer ledere, tillitsvalgte og verneombud fra sykehjemsektoren, og andre interesserte fra fagområdet, til et frokostmøte om seniorer i pleie- og omsorgssektoren.

Se sendingen fra KS Agenda i Oslo fredag morgen her:

Program

09.00Velkommen til webinar. Introduksjon av bransjeprogrammet og samarbeidet med SSP.   
v/ Sara Formo, Bransjeprogrammet Sykehjem
09.05Kort om Senter for seniorpolitikk og seniorpolitikk V/ Kari Østrud, Senter for seniorpolitikk
09.10Kort gjennomgang av viktige funn fra bransjekartleggingen v/ Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk
09.30Kommentarer fra partene
– Randi Røvik, Fagforbundet 
– Silje Naustvik, Norsk Sykepleierforbund
– Jon Anders Drøpping, KS 
09.45Hvordan kan SSP hjelpe sykehjemmene med rådgivning og prosessveiledning i det videre arbeidet for et langt og godt yrkesliv? v/ Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
09.55Oppsummering og avslutning